FÖRSTÄRKNING AV SKOLFASTIGHET, UPPSALA

PROBLEMATIK

Skolan som är pålad byggdes ut sin verksamhet och blev större. Den delen som byggdes pålades dock inte, Konstruktionen är platta på mark. Med tiden satte sig betongplattan vilket gjorde att visa klassrum lutade upptill 100 mm. Troligen orsak till sättningen är ett flertal träd längs hela den sida som har satts sig. 

UTFÖRANDE

Förstärkningen skedde i samband med skolavslutning då lokalerna var tomma, Då man även skulle passa på att göra större renoveringar efter grundförstärkningen. Detta förenklade injekteringen som då kunde ske inifrån.  

Plattan lyftes till jämn nivå vilket både sparade tid och pengar då några större höjdskillnader inte fanns och flytcement kunde sparas in. Arbetet tog ca 2 veckor och arbetsområdet var ca. 500 kvm

LIKNANDE PROJEKT