GRUNDFÖRSTÄRKNING AV KULTURFASTIGHET

PROBLEMATIK

Äldre fastighet vid Görvelns Slott, Järfälla Kommun.
Fastigheten är K-Märkt och eftersom kommunen befarade ytterligare sättningsskador vid renovering behövdes smidig och störningsfri grundförstärkning genomföras innan arbetet kunde fortsätta.

UTFÖRANDE

Vi borrade ner injekter under den gamla grundläggningen och injekterade Stabtech Geopolymer Fastigheten grundförstärkte på 4 dagar med gott resultat.

LIKNANDE PROJEKT