FÖRSTÄRKNING AV GRUSBÄDD UNDER VINDKRAFTVERKSFUNDAMENT

PROBLEMATIK

Stabtech har injekterat och stabiliserat en 30 cm tjock grusbädd under ett betongfundament.

Fundamentet fungerar som fot till et vindkraftverk och har en diameter på 18,8 meter eller ca 60 meter i omkrets.

Fundamentets vikt uppgår till ca 2000 ton.

UTFÖRANDE

Stabtech har tillsammans med Tyrens tagit fram ett lösningsförslag som innebär att man borrar injektorer in under fundamentet i ett cirkelmönster.

Injektorernas längd varierar för att man ska få en så bra spridning i grusbädden som möjligt.
Stabtech valde att använda vår Stabtech Geopolymer 160 för att säkerställa en mycket hög hållfasthet i grusbädden. 

Injektering utfördes under 2 dagars arbete och resultatet blev mycket lyckat.

LIKNANDE PROJEKT