Slukhål

SLUKHÅL

Stabtech använder en snabb och flexibel injekteringsmetod för att fylla ut och förstärka slukhål.

VI ÅTGÄRDAR SLUKHÅL MED GEOPOLYMER

Stabtech utför åtgärder för slukhål med vårat material Geopolymer. Materialet har en låg egenvikt och expanderande egenskaper vilket gör detta lämplig vid åtgärd av slukhål.

Den låga egenvikten (40 kg/m3 och uppåt) gör att inga ytterligare laster påförs slukhålet. Att belasta slukhålet/marken med tyngre material har en tendens att påverka slukhålet negativt.

När mterialet expanderar skapas en infiltration av slukhålets väggar och därmed “låser fast” materialet och skapar en sammanhängande utfyllnad. Detta säkerställer att Geopolymeren inte riskerar att sjunka ner i slukhålet.

Stabtech Geopolymer härdar på 15 minuter så direkt vid avslutat arbete kan eventuell ytbeläggning läggas ovanpå vår injektering. Alla maskiner vi använder ryms i en lastbil, vilket innebär att vi snabbt kan etablera och avetablera en arbetsplats.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

EFFEKTIV ÅTGÄRD AV SLUKHÅL

Stabtechs arbetssätt för att fylla och åtgärda slukhål är smidigt och kostnadseffektivt. Arbetet skapar heller inget buller eller vibrationer.

Vårt arbete utmärks av:

  • Snabb etablering och avetablering då allt som behövs på arbetsplatsen ryms i en lastbil
  • Arbetet skapar varken buller eller vibrationer
  • Injekteringen av materialet sker genom 12 mm injektorer till de jordlager som behöver förstärkas
  • Materialet härdar på 15 minuter vilket gör att slukhålet kan belastas eller asfalteras direkt efter avslutat arbete
  • Vårt expanderande material Stabtech Geopolymer sprids snabbt, expanderar och binder samman fraktioner samt konsoliderar jordar
  • Materialets expansion minskar risken för erosion

VARFÖR UPPSTÅR ETT SLUKHÅL

Ett slukhål innebär en försvagning i markens stabilitet.

Slukhål är ett naturligt bildat dräneringshål där vatten leds ner från markytan till djupare liggande tunnelsystem i marken. Slukhålet uppstår ofta när ett hålrum i marken bildas och dess tak rasar in och den ovanliggande marken störtar ned genom hålet.

Ibland kan även slukhål uppstå i stadsmiljöer eller bebyggda områden och då ofta orsakas av en brusten rörledning och stora mängder vatten rinner ut i marken och för med sig material som efter en tid lämnar hålrum i marken som förr eller senare rasar in.

Stabtech kan åtgärda slukhål genom att injektera slukhålet med vårat expanderande Geopolymer. Geopolymeren väger endast från 40kg/m3 vilket gör att den passar bra för slukhål då den omliggande marken inte belastas med mer vikt vilket marken runt omkring ett slukhål ofta är känslig för. 

Men hjälp av Geopolymerens expansion kan väggarna i slukhålen bindas ihop med materialet och på så vis fylla ut och stoppa hålet från att fortsätta växa.

VANLIGA FRÅGOR OM SLUKHÅL

STABTECH HJÄLPER DIG ATT FYLLA OCH ÅTGÄRDA SLUKHÅL

Vi har lång och omfattande erfarenhet av åtgärder för slukhål.

Kontakta oss på Stabtech så hjälper dig att fylla och åtgärda slukhål.