PRIVATA FASTIGHETER

PRIVATA FASTIGHETER

Privata fastigheter: Med privata fastigheter så avser vi i detta sammanhang inte privatägda hyresbolag eller motsvarande utan den typ av mindre, privatägda fastigheter som priatpersoner kan tänkas äga. Såsom t.ex. villor eller motsvarande.

Fristående villa

Fristående villa

Attefallshus

Attefallshus

Garage

Garage

Fritidshus

Fritidshus

Radhus eller kedjehus

Radhus eller kedjehus

Mindre privat fastighet

Mindre privat fastighet

Parhus

Parhus

FRISTÅENDE VILLA

Sättningsskador i villor är ett stort problem för många villaägare.
Som privatperson vet man oftast varken inte varför skadan har uppstått, hur den har uppstått eller vad man kan göra åt den.

Kanske är man rädd för att det ska behöva pålas och att hela husgrunden måste rivas upp, vilket är en stor, omständig och kostsam procedur för en villaägare.

Stabtech hjälper dig att få klarhet i sättningsproblematiken och kan åtgärda villans sättningsskador med hjälp av Stabtech Geopolymer. Självklart kan situationen med sättningar i privata fastigheter även gälla t.ex. radhus, kedjehus, parhus eller fritidshus.

PRIVATA FASTIGHETER
PRIVATA FASTIGHETER

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

STABTECHS TJÄNSTER FÖR VILLAÄGARE OCH ANDRA PRIVATA FASTIGHETSÄGARE

Stabtech arbetar med markstabilisering, t.ex. för villor med sättningsskador, för privata fastighetsägare.

Instabil eller svag mark som inte förmår att bära upp fastighetens tyngd kan enkelt och smidigt åtgärdas genom injektioner (markinjektering eller skärminjektering) med geopolymer.

Även markförhållanden där det finns risk för ras eller skred på villatomten kan många gånger åtgärdas. 

VANLIGA FRÅGOR OM GRUNDFÖRSTÄRKNING AV PRIVATA FASTIGHETER

BEHÖVER DU VATTENTÄTNING AV VILLANS GRUND ELLER KÄLLARE?

Stabtech utför även vattentätning om du har problem med inträngande vatten från omkringliggande mark, t.ex. i grund eller källare i din villa.

Kontakta gärna oss om du har frågor!