Sättningskarta för Sverige

Sättningar har blivit ett allt vanligare problem i Sverige.

Det beror ofta på att markförhållandena och grundkonstruktionerna inte överensstämmer med varandra.

Det kan också bero på att markförhållandena har förändrats under tid av naturliga anledningar.

Sättningsskador är ett problem som drabbar flera hundra fastighetsägare varje år.
I vissa områden är fastigheter mer känsliga för sättningar än andra beroende på varierande former av markförhållanden.

Vi har tagit fram en sättningskarta för Sverige, för att du som fastighetsägare bättre ska kunna förstå vilka områden som är mest drabbade och varför.

Dessa kartor bygger på de områden vi har sett och bevittnat att många sättningsproblem har rapporterats.

Stabtech har utfört sättningsuppdrag över hela Sverige

Markförhållanden kan skilja sig åt varandra och vara olika beroende på dess förutsättningar.

Vi har dessutom genomfört ett flertal projekt i många av dessa områden och fått erfarenhet och kunskap kring vad de olika markförhållandena i just ditt området kräver.

Områden där sättningar finns

Vi har använt oss av vår tillgängliga data, många hundra individuella datapunkter för att sammanställa en karta över områden i Sverige som drabbats av sättningar i störst utsträckning.

Självklart kan sättningar uppstå överallt oberoende på vart man bor, men denna karta är baserad på de områden med flest rapporterade sättningsproblem. Som du ser är de vanligaste områdena de största städerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vi hoppas att du finner denna karta användbar och att du kan få nytta av den. Här bredvid presenterar vi Stabtech sättningskarta för Sverige!

Sättningsskador Stockholm
Sättningsskador Uppsala
Sättningsskador Norrköping
Sättningsskador Linköping
Sättningsskador Karlstad
Sättningsskador Göteborg
Sättningsskador Eskilstuna
Sättningsskador Sundsvall
Sättningsskador Umeå
Sättningsskador Kalmar
Sättningsskador Kristianstad
Sättningsskador Malmö
Sättningsskador Luleå
Sättningsskador Skellefteå
Sättningsskador Örnsköldsvik
Sättningsskador Gävle
Sättningsskador Östersund
Sättningsskador Växjö
Sättningsskador Borlänge
Sättningsskador Halmstad
Sättningsskador Helsingborg
Sättningsskador Jönköping
Sättningsskador Karlskrona
Sättningsskador Trollhättan
Sättningsskador Uddevalla
Sättningsskador Örebro
Sättningsskador Nyköping
Sättningsskador Ystad