INJEKTERING MED GEOPOLYMER

Injektering med geopolymer är en fördelaktig metod för att åtgärda sättningar i mark och sättningsskador på olika typer av konstruktioner. Att åtgärda sättningar genom injektering kan ofta utföras snabbare, med mindre påverkan på konstruktioner samt till en lägre kostnad än exempelvis pålning.

Injektering med Geopolymer

Injektering med Geopolymer utförs för att:

 • Lyfta byggnader och konstruktioner som har satt sig
 • Förstärka marken under byggnader
 • Förstärka marken inför ett byggprojekt
 • Åtgärda slukhål
 • Fylla hålrum i marken

Fördelar med Stabtechs injekteringsmetod

 • Låg etableringskostnad då alla våra verktyg ryms i en lastbil
 • Liten arbetsyta tas i anspråk på arbetsplatsen
 • Kostnadseffektivt i jämförelse med traditionella metoder (t.ex. pålning)
 • Arbetet skapar varken buller och vibrationer (till skillnad från pålning)
 • Kan även utföras under befintliga byggnader utan omfattande störningar
 • Stabtech Geopolymer har låg egenvikt (från 40 Kg/m3) men kan ge en lyftkraft på upp till 250 ton/m2
 • Kringliggande verksamheter påverkas minimalt

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Injektering med Geopolymer –
Hur går det till?

Stabtech erbjuder injektering med geopolymer för att förstärka mark, stabilisera eller höja konstruktioner. Injektering med geopolymer är en snabb och kostnadseffektiv metod med små maskiner och små ingrepp.

 • Arbetet utförs genom att Stabtech borrar ner 12 mm injektorer till jordlagren som behöver förstärkas
 • På avsett djup injekteras Stabtech expanderande Geopolymer som sprids snabbt, expanderar och binder samman fraktioner och konsoliderar jordar
 • Efter ca 15 minuter har Geopolymeren uppnått 90% av sin fulla styrka/hårdhet vilket gör att marken är förstärkt och kan beträdas direkt efter avslutat arbete
 • Arbetet sker utan inblandning av stora maskiner och skapar heller inget buller eller vibrationer.

Andra tjänster som Stabtech erbjuder:

Stabtech erbjuder olika typer av tjänster inom injektering av Geopolymer men även materialet Stabtech Seal. Det kan handla om att åtgärda sättningsskador, förstärka mark eller täta vattenläckage. Läs mer om dessa tjänster här nedan:

Vanliga frågor om injekteringar

Stabtech utför injekteringar med geopolymer

Vi på Stabtech har omfattande erfarenhet av markstabilisering, marksättningar, sättningsskador samt åtgärdande av slukhål.

Injekteringar med geopolymer är en snabb, effektiv metod som åtgärdar problemen utan buller eller stora störningar.

Kontakta oss om du har frågor kring de tjänster vi erbjuder.