injektering

Injektering med geopolymer är en modern, snabb och smidig metod för att åtgärda marksättningar och sättningsskador. Att arbeta med injekteringar går betydligt snabbare samt är mindre störande än pålning. Och definitivt mer kostnadseffektiv.

Arbeta effektivt med sättningar och slukhål med injekteringar

Injekteringar utförs t.ex. för att:

 • Förstärka marken under byggnader
 • Lyfta byggnader och konstruktioner som har satt sig
 • Förstärka marken inför ett byggprojekt
 • Åtgärda slukhål
 • Fylla hålrum i marken
 • Åtgärda sättningsskador i byggnader (om dessa inte slutit sig tillräckligt när själva sättningen åtgärdades)

Fördelar med injektering

 • Snabba åtgärder som utförs med maskiner förvarade i en lastbil
 • Mycket kostnadseffektivt i jämförelse med traditionella metoder (t.ex. pålning)
 • Arbetet skapar varken buller och vibrationer (till skillnad från pålning)
 • Minskar risken för ras och gör det möjligt att skapa lodräta schakt
 • Kan även utföras under befintliga byggnader utan några mer omfattande störningar
 • Geopolymer har låg egenvikt (från 65 Kg/m3) men kan ge en lyftkraft på upp till 250 ton/m2
 • Kringliggande verksamheter påverkas minimalt
 • Om åtgärden ska utföras under en befintlig byggnad så behöver man inte riva upp hela grunden/källaren, etc, utan bara borra några strategiskt placerade hål ned genom golven

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Injektering med geopolymer

Stabtech erbjuder injektering med geopolymer för att förstärka instabil mark. Injektering med geopolymer är en snabb och kostnadseffektiv metod med små maskiner och små ingrepp för att förstärka instabil mark och lösa jordar.

 • Arbetet utförs genom att Stabtech borrar ner 12 mm injektorer till jordlagren som behöver förstärkas
 • På avsett djup injekteras Stabtech expanderande Geopolymer som sprids snabbt, expanderar och binder samman fraktioner och konsoliderar jordar
 • Efter ca 15 minuter har Geopolymeren uppnått 90% av sin fulla styrka/hårdhet vilket gör att marken är förstärkt och kan beträdas direkt efter avslutat arbete
 • Arbetet sker utan inblandning av stora maskiner och skapar heller inget buller eller vibrationer.

Effektiv skärminjektering med geopolymer

Skärminjektering utförs t.ex. ofta i schakt.

Med Stabtechs skärminjektering kan man minska risken för ras, skapa lodräta schakt och skarpa schaktvinklar. Det gör det gör det också möjligt att säkra konstruktioner som ligger i nära anslutning till arbetsområdet mot underminering.

Vanliga frågor om injekteringar

Stabtech utför injekteringar med geopolymer

Vi på Stabtech har omfattande erfarenhet av markstabilisering, marksättningar, sättningsskador samt åtgärdande av slukhål.

Injekteringar med geopolymer är en snabb, effektiv metod som åtgärdar problemen utan buller eller onödiga störningar.

Kontakta gärna oss om du har frågor om hur vi åtgärdar sättningar genom injektering.