HYRESFASTIGHET, STOCKHOLM

PROBLEMATIK

Fastigheterna är byggda på 50-talet och har sättningsskador i källargolven.
Fastigheternas bärande konstruktion står dock stabilt.
Vad sättningarna beror på är troligen sjunkande grundvattennivåer över åren som gjort att underliggande mark sjunkit undan.

UTFÖRANDE

Injektering av Geopolymer sker under golven som satt sig eller som inte har kontakt med underliggande mark.
Under injekteringen expanderar Geopolymeren och fyller hålrum samt konsoliderar underliggande jordlager och skapar ett gjuttryck mot golven.

LIKNANDE PROJEKT