HYRESFASTIGHET, STHLM

PROBLEMATIK

Fastigheten är grundlagd på sockel med uppmurad grundmur och flytande golv.
Sättningar har skett vilket visar sig i form av lutning i golv samt sprickor i grundmurar. Geotekniska undersökningar i området visar på varierande lerdjup mellan 3-8m med lösare lerlager på 1-3m för att sedan övergå i fastare lager.

UTFÖRANDE

För att förhindra ytterligare skador och därmed förstärka marken under fastigheten utfördes en injektering med Stabtech expanderande Geopolymer.
Geopolymeren expanderar, fyller hålrum samt konsoliderar underliggande jordlager och skapar ett gjuttryck mot grunden.

LIKNANDE PROJEKT