HYRESFASTIGHET, VÄSTERÅS

PROBLEMATIK

Flera fastigheter med sättningar som visar sig i form av sprickbildning samt lutande golv i flera i flera våningsplan.
Enligt Geoteknisk undersökning är djupet till fast mark ca 4-7m under marknivå.

UTFÖRANDE

För att stärka marken under bärande konstruktioner samt justera nivåskillnader injekterades Stabtech expanderande Geopolymer under de bärande konstruktionerna.
Vid injekteringen borras 12 mm injektorer ner till avsett djup och Geopolymeren expanderar, fyller hålrum samt konsoliderar underliggande jordlager och skapar ett.gjuttryck mot grunden.

LIKNANDE PROJEKT