BRF VITTRA, SPÅNGA

PROBLEMATIK

Fastighet beläget i västra Stockholm bestående av ett flertal lägenheter samt hyreslokaler. Fastigheten är pålad i bärande väggar men med frihängande golv.
Med åren har marken sjunkit undan vilket har lett till att golven börjar sjunka samt att skadedjur som råttor har tagit sig in i håligheterna.

UTFÖRANDE

Geopolymer injekterades in under grundkonstruktionen för att fylla ut håligheter samt lyfta tillbaka golven.
Då ett stort område var drabbat behövdes ett flertal borrhål skapas för att få bra spridning på materialet.
Arbetet utfördes både utvändigt samt invändigt från lägenheterna på entréplan.
Arbetet tog 4 dagar och ingen lokal eller lägenhet behövde utrymmas för att arbetet kunde utföras.

LIKNANDE PROJEKT