BRF FJÄLLNÄSET, SUNDBYBERG

PROBLEMATIK

Brf i Sundbyberg som hade problem med balkongkonsoler som sjönk.
Föreningen hade noterat sättningar i framkant i varierande omfattning.
Balkongernas inglasningar kärvade och slöt inte tätt mot fasad eller varandra.
Balkongerna är grundlagda på plintar och vissa balkonger hade sjunkit ca 50mm.
Uppdragsgivare till projektet var HSB.

UTFÖRANDE

Geopolymer injekterandes under plintarna för att grundförstärkning samt höja tillbaka balkongerna till ursprungsnivå.
Totalt lyftes och stabiliserades 38 st plintar och arbetet tog 4 veckor.
Hyresgästerna behövde inte flytta ut under arbetets gång.

UTTALANDE FRÅN KUND

”Vi hade en bra dialog med Stabtech vid besök och vid genomgång av offerten.
Arbetet utfördes smidigt och bra och helt enligt överenskommelse.
Under arbetes gång hade vi utmärkt kontakt med teknikerna som var trevliga och gärna berättade och visade hur arbetet fortskred.
Slutresultatet levde upp till våra förväntningar.”

LIKNANDE PROJEKT