BRF PYRAMUS, SÖDERMALM

PROBLEMATIK

Fastighetsägaren har länge vetat att en grundförstärkning är nödvändig men har inte hittat någon lösning som passar ekonomiskt och utförandemässig då traditionella metoder blir för kostsamma och påverkar hyresgästerna i fastighetens gatuplan allt för mycket.
En av hyresgästerna är en restaurang vilken inte har möjlighet att hålla stängt

UTFÖRANDE

De båda fastigheterna är grundlagda på stockrust i två lager med fyllning emellan och under rusten med inslag av organiskt material.
Sättningsmätningar av fastigheten har utförts sedan 1979.
Enligt mätningarna har en betydande sättning utvecklats under åren.
Stabtech:s lösning möjliggjorde att restaurangen kunde hålla öppet under arbetet och endast påverkades i liten utsträckning.
Arbetet genomfördes under 6 veckor utan att nämnvärt störa verksamheterna i gatuplan.

LIKNANDE PROJEKT