BRF VITBETAN, SÖDERMALM

PROBLEMATIK

Sättningsskador i golv på källarplan.
Konsekvenserna har blivit att fyllningen under plattan har sjunkit undan.
Detta har fått som följd att det har bildats hålrum mellan plattan och jorden vilket medfört att plattan hänger mellan grundmurarna.

UTFÖRANDE

Det krävdes att borra 12 mm hål genom golvet, fylla hålrummen med vår Geopolymer och justerar golvens höjd med hjälp av Geopolymerens expansion.
En metod som göra att vår personal kan arbeta snabbt och flexibelt för att minimera eller helt eliminera stillestånd för verksamheten i lokalen.

UTTALANDE FRÅN KUND

”Stabtech har från dag ett gett ett professionellt och seriöst intryck och har levererat över förväntan under hela arbetet.
Rak och personlig dialog genom hela projektet gjorde att vi som kund kände oss trygga och väl informerade om projektets status.
Vi skulle varmt rekommendera Stabtech”

LIKNANDE PROJEKT