MARKFÖRSTÄRKNING AV UTRYMNINGSTRAPPA, Uppsala

PROBLEMATIK

Fastigheten som är pålad har en utepåliggande utrymningstrappa som står på ett betongfundament ca 3×3 meter.

Trappen som satt delvis fast i huset var dock inte pålad och satte sig så pass mycket att fasadbeklädnad lossnade och att man stängde av trappan av säkerhetsskäl, Området ligger inom ett yttre vattenskyddsområde vilket gjorde att man först fick ansöka om tillstånd.   

UTFÖRANDE

Markförstärkning skedde runt om hela betongfundamentet och lyftes 54 mm. Arbetet tog knappt en arbetsdag och kunde användas igen. 

LIKNANDE PROJEKT