TÄTNING AV BETONGVÄGG – STENHAMRASKOLAN

BAKGRUND

Stenhamraskolan har under lång tid haft problem med vatten som läcker in genom källarväggen. Att schakta upp och göra om dräneringen var något som ville undvikas med tanke på vilka kostnader det skulle omfatta samt omständigheterna som tillkommer då byggnaden ligger på en skolgård.
För åtgärda läckaget tittades det på alternativa metoder, men valet blev injektering Stabtech Seal som injekterades genom väggen för att täta mot inläckage.

ÅTGÄRD

Inifrån källaren borrades 10 mm hål genom väggen för att kunna utföra injekteringen.
Materialet expanderar, trycker bort vatten, fyller hålrum och härdar som en tätskärm på utsidan av väggen.
Arbetet tog en arbetsdag och utfördes på en yta om ca 10 kvm. Skolan kunde hålla igång sin verksamhet precis som vanligt under dagen medan Stabtech fick inläckaget att upphöra.

LIKNANDE PROJEKT