TÄTNING AV BETONGPOOL

BAKGRUND

Det aktuella objektet är en helgjuten pool som installerades för ca 15 år sedan. Poolen sänktes ner i vattnet och har sedan dess varit i ständigt utsatt för vattentrycket.
Med åren har poolens invändiga tätskikt blivit allt sämre och en renovering blev till slut nödvändig. För att inte behöva ta upp poolkonstruktionen och riva poolhuset undersöktes ett antal olika alternativ till tätning. Valet föll på att använda Stabtech Seal.

ÅTGÄRD

Poolkonstruktionen som läckte in stora mängder vatten tätades genom injektering med Stabtech Seal. Väggar och golv injekterades genom att borra 14 mm stora hål in i konstruktionen.
Injekteringen gjordes med stor försiktighet då el och avlopp gick i konstruktionen. Efter 3 dagars arbete var poolen så tät att beställaren ansåg att man kunde fortsätta med renoveringen.

LIKNANDE PROJEKT