Tätning av brunn Gävle

Problematik:

En slamfångsbrunn i centrala Gävle hade börjat läcka och fått en sättning på grund av erosion.
Att schakta fram och åtgärda brunnen skulle ha blivit väldigt kostsamt och besvärligt eftersom brunnen är placerad mitt i en högtrafikerad gata i centrala Gävle. Beställaren valde att åtgärda problemet med Stabtech:s lösningar.

ÅTGÄRD:

12 mm hål borrades inifrån brunnens botten där Geopolymer sedan injekterades.
Geopolymeren fyllde ut och tätade den eroderade jorden samt lyfte bottendelen på brunnen 20 mm.
Arbetet utfördes på en dag utan att skapa avbrott i trafiken.

LIKNANDE PROJEKT