Tätning dagvattenledning Karlstad

Bakgrund:

En relativt nylagd 1400 mm dagvattenledning läckte in grundvatten på flertalet ställen i anslutning till rörskarvar och brunnar. Då ledningen ligger på ca 3 meters djup under färdigställda markytor ville beställaren undvika schaktning. För att åtgärda problemet valdes att täta läckagen genom injektering av Stabtech Seal.

ÅTGÄRD:

12 mm injekteringsrör borrades ned i marken intill de skarvar som läckte.
I anslutning till brunnarna utfördes borrning inifrån nedstigningsbrunnar.
Stabtech Seal injekterades och materialet fyllde ut hålrummen i marken och letade sig in i läckagen och tätningen uppnådde önskat resultat.
Arbetet utfördes utan att påverka omgivningar eller påverka trafik på kringliggande gator.

LIKNANDE PROJEKT