FYLLA OCH ÅTGÄRDA SLUKHÅL

Fylla och åtgärda slukhål är många gånger något som behöver göras omgående. Anledningar är att slukhålen snabbt kan förvärras och därför skapar större skador. Slukhålen uppstår oväntat och skadorna kan bli omfattande, särskilt om de uppstår i stadsmiljöer, tättbebyggda områden eller i t.ex. väg- eller järnvägsnätet. Stabtech har en effektiv lösning för att åtgärda fylla slukhål som spar både tid och pengar.

Vi åtgärdar slukhål med geopolymer

Stabtech Geopolymer är ett expanderande och lätt material.

Eftersom marken är försvagad i och med slukhålets uppkomst vill man inte fylla slukhålen med tunga massor som kan orska större skador i omgivande mark. Stabtech Geopolymer har en egenvikt på 40 kg/m3 och uppåt, vilket är att jämföra med vanlig betong som väger ca 2200 kg/m3. Med lätta och expanderande material kan slukhålet lätt fyllas för att sedan täckas över med de massor som behövs. På så sätt hålls vikten nere samt att materialet anpassar sig bra utefter slukhålets form och väggar.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Åtgärda slukhål smidigt och kostnadseffektivt

Stabtechs arbetssätt för att fylla och åtgärda slukhål / sjunkhål är smidigt och kostnadseffektivt. Att det sedan varken skapar buller, vibrationer eller några andra störningar samt orsakar minimalt med buller är ytterligare några plus i kanten.

Vårt arbete utmärks av:

  • Snabba åtgärder
  • Att det inte är utrymmeskrävande på plats (alla maskiner förvarade i en lastbil)
  • Det skapar varken buller eller vibrationer
  • Att vi borrar ned 12 mm injektorer till de jordlager som behöver förstärkas
  • Stabtech Geopolymer – ett expanderande material som sprids snabbt, expanderar och binder samman fraktioner och konsoliderar jordar – injekteras på avsett djup i marken
  • Det minskar risken för erosion genom sammanbindning av mark/jordar

Vanliga frågor om slukhål och hur man åtgärdar dem

Stabtech hjälper dig att fylla och åtgärda slukhål 

Vi har omfattande erfarenhet av åtgärder för slukhål. Kontakta oss på Stabtech så hjälper vi dig.