Geoteknisk markundersökning

Geoteknisk markundersökning är en undersökning som utreder ifall marken är tillräckligt stabil eller fast för att kunna sätta ett hus på den.
Det hjälper även göra ett beslut ifall man kan placera en tillbyggnad på den.
Marken kan se bra ut och se ut som att den har god bärighet men därför kollar man lite djupare ned i marken för att säkerställa att det är säkert nog för att sätta hus. 

Vad är geoteknisk markundersökning?

En geoteknisk markundersökning är en grundlig undersökning som används för att säkerställa om marken är tillräckligt fast för att placera ett hus på den.

Det huvudsakliga målet är då att ta reda på hur stor lasten som kan placeras på marken är.

När vi på Stabtech genomför undersökningen kommer vi också kunna ta reda på vilka åtgärder som behövs för att stabilisera marken vid behov.

  • Det kan vara avgörande när man bygger ett hus eftersom man kan få reda på ifall marken är stabil nog
  • Om man fortsätter utan en bra geoteknisk markundersökning kan det uppstå problem längre fram

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Vilka olika metoder finns det vid geotekniska markundersökningar?

Det finns flera metoder när det kommer till geotekniska undersökningar.

För privata småhusägare så genomför vi en enklare undersökning för att ta reda på problematiken kring just ditt hus och din tomt. En full geoteknisk markundersökning är kostsamt och ökar kostnaderna markant och behövs sällan under dessa omständigheterna.

  • En enklare undersökning görs för att ta reda på om du kan grundlägga på marken för huset du har tänkt
  • Den enklare undersökningen tar också reda på ifall du behöver genomföra en åtgärd för att marken är för mjuk

För fastighetsbolag och fastighetsförvaltare som vill bebygga tomter med t.ex. höghus eller motsvarande behöver oftast en mer avancerad geoteknisk markundersökning.

Vid geotekniska markundersökningar kan man få fram svar på om en eventuell lera i tomtmarken fortfarande ger ett tillräckligt fast underlag att bygga höghus på. 

Det är bättre att göra en avancerad undersökning ifall ni vill få så mycket information som möjligt.

  • Oavsett vilken metod ni väljer så är det huvudsakliga målet att utreda vilken belastning som marken klarar av
  • Undersökningen kommer också ta fram möjliga åtgärder för att göra marken mer säker

En geoteknisk markundersökning är ett viktigt steg

Ibland kan det se ut som att marken har god bärighet när man kollar från ytan.

Det betyder dock inte att det ser likadant ut en bit under ytan.

Om man inte genomför en grundlig geoteknisk markundersökning kan det komma fram stora problem längre fram.

Byggnader som byggs på mark som är för mjuk riskerar att resultera i att huset/byggnaden få sättningar eller till och med sjunka ner ojämnt och börja luta.

Kontakta oss för att få en bra geoteknisk markundersökning och undvika framtida problem.

Vanliga frågor & svar kring geotekniska markundersökningar

Vi på Stabtech hjälper er med markundersökningen!

För att vara säker på att ert hus eller byggnad inte får framtida problem behövs en bra gjord markundersökning.

Vi på Stabtech har utbildade experter just för att hjälpa er att utreda ifall marken är fast nog för en byggnad.

Kontakta oss för att få ett prisförslag och tidsuppskattning så utför vi en grundlig geoteknisk markundersökning.