LAGA SPRICKOR I BETONG

Om det uppstår sprickor i betongen eller grunden på ditt hus är det något man bör undersöka. En spricka i betongen är oftast ofarliga och kan lagas, men ibland kan det vara tecken på sättningsskador.

Varför skapas sprickor i betong?

Innan man lagar sprickor i betong så bör man undersöka orsaken till sprickan. Sprickor i betong kan uppstå av flera olika anledningar som kan vara olika allvarliga. Om sprickan har uppstått på grund av en sättning, dvs att huset rör på sig är det viktigt att åtgärda problemet snarast för att undvika ytterligare skador.

De vanligaste anledningarna till varför sprickor har uppstått i betong:

 • Rörelse i marken under huset
  När marken under huset av olika anledningar är för mjuk så kan husets grund börja sjunka och ”sätta sig”. När huset sjunker skapas spänningar i grunden och betongen kan börja spricka
 • Undermåligt grundarbete
  När marken under husets grund inte hanterats på rätt sätt kan erosion skapa hålrum under husets grund. Detta medför att hela eller delar av huset sjunker vilket skapar spänningar i grunden som ger upphov till sprickor
 • Sjunkande grundvattennivå
  Detta innebär att grundvattnet i marken under huset sjukner vilket torkar ut jorden och därmed gör den svagare. Detta gör marken försvagad och det bildas hålrum under huset vilket gör att huset sätter sig
 • Frostsprängning
  Frostsprängning uppstår när betongen blir blöt och vatten letar sig in i betongen och sedan fryser. Då ökar vattnets volym som gör att betongen spricker

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Hur vet jag vilket typ av spricka som uppstått i betongen

Sprickor i betong behöver inte alltid vara något allvarligt, det händer t.ex. ibland att gammal betong torkar ut och spricker.

 1. Ser du att vatten letar sig in i spricka så är den troligen framkommen av frostsprängningar. Då ska du så snart som möjligt spackla igen sprickan för att förhindra att nytt vatten letar sig in och förvärrar problemet
 2. Om det inte är vatten som gör att sprickan uppkommit kan du undersöka om du har en avstannad eller pågående sättning. Detta gör du genom att spackla vissa delar av sprickan för att se om spacklet återigen spricker upp. Om spacklet spricker, har du en pågående sättning, dvs huset rör sig. Då är du välkommen att ta kontakt med oss på Stabtech för att åtgärda den pågående sättningen innan den skapar fler skador på ditt hus

Om det visar sig att spacklet förblir intakt har du inte lika bråttom. Då har du en troligt avstannad sättning som inte akut behöver åtgärdas. Däremot vet man aldrig hur länge en avstannad sättning är just avstannad. Klimatförändringar och andra yttre faktorer kan påverka ett sättningsskadat hus negativt. Då bör du börja fundera på att åtgärda dessa.

Vad händer med huset om sättningen fortsätter?

Om huset sätter sig så bildas det ofta sprickor i grunden men det kan också leda till andra allvarliga problem:

 • Lutande golv
 • Problem med kärvande fönster och dörrar
 • Skada konstruktionen vilket gör att den blir försvagad.
 • Felaktigt fall i avlopp, vilket ökar risken för stopp eller läckage
 • Lutande och kalvande ytterväggar


Kontakta oss på Stabtech så undersöker vi ert problem och kommer fram till den bästa åtgärden för din fastighet.

Vanliga frågor och svar om att laga sprickor i betong

Vi på Stabtech hjälper dig med sättningsskador!

Om ni upptäcker sprickor i ert hem så börja fundera på varför de har uppstått.

Kontakta oss på Stabtech för hjälp med sättningar som skapat sprickor i ditt hus!