LYFTA HUS MED DOMKRAFT


Lyfta hus med domkraft är en traditionell lösning när ett hus har satt sig. Metoden har använts en lång tid tillbaka och fungerar väl, men ofta behöver man upprepa utförandet om huset fortsätter sjunka. Stabtech har en mer långsiktig lösning genom att injektera geopolymer under fastigheten.

Varför lyfta hus med domkraft?

Om ett hus sjunker och åtdrar sig sättningsskador vill man ofta höja huset igen och traditionellt sett har man gjort detta genom att använda domkraft. Metoden fungerar väl men tenderar till att inte bli långsiktigt då marken kommer fortsätta att sätta sig med tiden. Anledningen till sättningen i huset sker trots allt i jorden/marken under huset. Så ska man hitta en långsiktig lösning bör man förstärka marken. Kontakta oss på Stabtech för att få veta mer om vår mer långsiktiga metod där vi förstärker marken under huset.

Om du ändå vill höja ditt hus med domkraft behöver du undersöka vilken typ av husgrund ditt hus står på:

Hus på plintar:
Om huset står på plintar brukar lyft med domkraft vara en första åtgärd att utföra. Ser man däremot att plinten fortsätter att sätta sig så bör man kontakta oss på Stabtech för att stabilisera marken under plinten för att säkerställa dess funktion en längre tid framöver.


Hus på betongplatta:
Om du behöver lyfta ett hus på betongplatta med domkraft blir denna åtgärd mycket kortsiktig. Anledningen till detta är att du för över vikten från en större del av betongplattan till en mindre yta under domkraften. Dvs efter att ha lyft betongplattan måste du fylla ut under plattan för att fördela lasten vilket inte kommer fungera såvida du har inte fyller med ett hårt, expanderande material. Om du skulle låta domkraften stå kvar under huset så bärs tyngden från huset nu upp på en mindre yta än tidigare vilket innebär att tyngden från huset ökar per ytenhet. Detta kommer göra att huset med största sannolikhet kommer sätta sig igen.


Hus med källare:
Denna typ av grundläggning är ofta svår att höja med domkraft då du måste gräva upp runt huset för att komma ner till grundens botten. Väl nere vid grunden så måste ytterligare hål grävas in under grunden för att få in domkrafterna under de bärande konstruktionerna. Detta är något som du bara kommer kunna göra från utsidan av huset vilket innebär att du inte kommer kunna höja den bärande innerväggen, så kallad hjärtvägg som ofta står mitt i huset. Om höjning med domkraft då utförs i ytterkant av huset innebär det att hjärtväggen kommer hänga fritt inne i huset och skapa problem med ytterligare sättningar mitt i huset. Detta kommer på sikt ge fortsatta problem med sprickbildning osv inne i huset samt att golven riskera att börja luta inåt mitten av fastigheten.

Oavsett vilken grundläggning ditt hus står på kan Stabtech skapa en förstärkning i marken under ditt hus och även i viss mån höja tillbaka den sättning som skett. Allt arbete sker utan att vi behöver gräva utan istället injekterar vi marken med vår expanderande Geopolymer som infiltrerar marken, expanderar och härdar vilket också skapar en mer långsiktig åtgärd.

Läs gärna mer om vår metod här

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Varför uppstår sättningar som kräver huslyft?

Hus sätter sig av olika orsaker men ofta beror det på att markförhållandena har försämrats över tid.

Förändringar i markförhållanden kan ske av olika anledningar:

  • Grundvattennivåerna förändras pga klimatförändringar eller torka
  • Erosion av finare kornstorlekar, vilket skapar hålrum i marken
  • Att byggnationer ökar tyngden på byggnaden och marken belastas mer än tidigare
  • Att markarbetet vid uppförande av byggnaden inte utförts korrekt

Kontakta oss på Stabtech så undersöker vi problemet och tar fram den bästa åtgärden.

Lyfta hus med eller utan domkraft 

Om du har en sättning i en fastighet på plintar kan man med fördel testa att lyfta huset med domkrafter och hoppas att det blir en långvarig och stabil lösning. Däremot åtgärdar man inte marken under plinten vilket ofta är själva grundproblematiken. Huset riskerar då att sätta sig snart igen efter höjningen med domkraft har genomförts. 

Vid andra grundläggningar såsom betongplatta på mark eller om huset har källare är det ofta lättare att välja Stabtechs mer långsiktiga åtgärdsmetod där vi förstärker marken under grunden med hjälp av injektering. Detta skapar mindre arbete och vi förstärker jorden under grunden vilket ger en stabil och hållbar åtgärd.

Vilka husgrunder passar att lyfta med domkraft?

Att lyfta hus med domkraft fungerar bäst för mindre hus. Det är ofta svårare att lyfta större hus med domkraft. Detta eftersom domkrafterna behöver vara av större modell och att dessa endast kan köpas av företag som dagligen arbetar med lyfta av tunga konstruktioner.

De vanligaste hustyperna som kan lyftas med domkraft är:

  • Attefallshus
  • Kolonostugor
  • Friggebodar
  • Garage
  • Friggebodar
  • Små villor

Om du inte vill lyfta ditt hus med domkraft och däremed få en enklare och mer långsiktig åtgärd får du gärna kontakta oss på Stabtech. Vi utför lyfta av hus som fått sättningsskador med hjälp av injektering av geopolymer
som förstärker marken under huset.

Kontakta oss så berättar vi mer om smidiga, effektiva och moderna lösningar för att lyfta hus!

Vanliga frågor och svar om att lyfta hus med eller utan domkraft

STABTECH

Vi på Stabtech hjälper er med att lyfta hus!

Om ni upplever att ert hus har sjunkit och satt sig i marken tveka inte på att kontakta oss på Stabtech.

En projektledare genomför en undersökning av problemet och tar fram den bästa åtgärden för att lösa just ert problem.