Lyfta hus med domkraft

Lyfta hus med domkraft är en traditionell lösning när ett hus har satt sig. Hus som sjunker och sätter sig är ett vanligt problem och kan skapa allvarliga problem. Oavsett om man väljer en modern eller traditionell metod för att lyfta ett hus sä är det alltid bra att åtgärda sättningar så tidigt som möjligt för att minska risken för dyra och komplexa skador.

Varför lyfta hus med domkraft?

Om ett hus sjunker och sätter sig kan det uppstå stora problem som blir dyra att åtgärda.

Några vanliga konsekvenser är:

 • Sprickor i fasaden
  – Om huset sjunker ner i marken kan ytmaterialet som väggar, tak och golv röras olika i förhållande till varandra. Detta leder oftast till sprickor i fasaden.
 • Lutande golv
  – Huset sjunker oftast ojämnt ner i marken beroende på bärförmågan i jorden. Lutande golv är därför ett väldigt vanligt problem med sättningar.
 • Dörrar och fönster påverkas
  – Eftersom väggar och golv kan röra sig olika kan det li glipor mellan fönster och dörrar. Detta gör att de kan bli svåra att stänga eller till och med fastnar.

Många av dessa problem kan faktiskt gå tillbaka om huset lyfts.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Hur uppstår sättningar som kräver huslyft?

Hus sätter sig av olika orsaker men det beror på att markförhållandena har försämrats.

Det kan vara att marken är våtare och därför för mjuk för att bära husets tyngd.

Marken också vara torrare, vilket kan göra att den krymper.

Sättningar kan också vara en påföljd av en vattenläcka som spolar bort mindre partiklar ur marklagren under byggnaden och gör den instabil.

Läckor kan också öka fuktigheten i jorden och därmed göra den mjukare.

Detta är bara ett axplock av alla de orsaker som kan leda till sättningar.

Är ni oroliga för att ert hus har satt sig?

Kontakta oss på Stabtech så undersöker vi problemet och tar fram den bästa åtgärden.

Lyft med eller utan domkraft 

När vi på Stabtech lyfter hus till deras rätta läge så använder vi oss dock av en modernare metod än domkrafter. Vi lyfter istället hus med Geopolymer.

Varför lyfta hus med domkraft?

Att lyfta hus med domkraft fungerar bäst för en eller tvåvåningshus men kan tillämpas på större bygggnader.

De vanligaste hustyperna som lyfts är i regel:

 • Villor
 • Radhus
 • Fritidshus
 • Parhus
 • Friggebodar
 • Garage

Vi på Stabtech utför dock huslyft med modernare lösningar.

Kontakta oss så berättar vi mera om smidiga, effektiva och moderna lösningar för att lyfta hus!

Vanliga frågor och svar om att lyfta hus med eller utan domkraft

Vi på Stabtech hjälper er med att lyfta hus!

Om ni upplever att ert hus har sjunkit och satt sig i marken tveka inte på att kontakta oss på Stabtech.

Vi skickar experter som gör en undersökning av problemet och tar fram den bästa åtgärden för att lösa just ert problem.

Vi har många års erfarenhet och utbildade experter som är proffs på att lyfta hus – även om vi gör det med modernare, mer högteknologiska metoder än att lyfta hus med domkraft!