Slukhål Skövde, Sättningsskador Skövde

Marksättning Skövde – Ett problem som kan lösas

Marksättning Skövde kan uppstå om man t.ex. bygger ett hus eller uppför en konstruktion på mark i Skövde som inte är stabil eller bärkraftig nog.

Hur uppstår marksättningar i Skövde?

Sättningar i marken uppstår oftast som en konsekvens av att fastigheter eller olika typer av konstruktioner byggts på mark som är för instabil.

Över tid ger hållfastheten i jorden efter för det tryck som marken utsätts för och sättningen är ett faktum.

Det finns gott om jordar i Skövdesområdet som har hög lerhalt, såsom gamla havs- eller sjöbottnar. Detta gör att markens bärighet kan försämras över tid, vilket även kan orsaka sättningsskador i byggnader och / eller olika typer av konstruktioner (t.ex. broar, dammar eller kulvertar) i Skövde.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Andra orsaker som kan orsaka marksättningar i Skövde

Marksättningar i Skövde, kan även orsakas av t.ex. en ökad belastning, vattenerosion eller vibrationer.

  • En marksättning innebär i korthet att marken ger vika för en belastning skapad av en påbyggnad.
  • Hålrum bildas under byggnaden i och med att marken minskar i volym och huset “sätter sig”
  • Det bildas sprickor och sättningen bör åtgärdas så snabbt som möjligt

Om din fastighet i Skövde har påverkats av marksättningar så bör du kontakta oss på Stabtech så snabbt som möjligt.

Åtgärda sättningen i Skövde så fort som möjligt

När marksättning inte åtgärdas omgående kan problemen ge andra, mer omfattande konsekvenser. 

  • Huset livslängd kan försämras genom stora sprickor, tegel som lossnar, fönster och dörrar som inte längre går att öppna eller stänga
  • Rörelsen i huset kan också medföra dyra reparationer på tätskikt i badrum, elledningar och rördragningar.
  • Dessa problem försvårar en eventuell försäljning av bostaden eller leder till kostsamma ekonomiska konsekvenser

Vanliga frågor rörande marksättningar i Skövde

Vi på Stabtech åtgärdar dina marksättningar i Skövde!

Tveka inte att kontakta oss för att lösa problematiken kring marksättningen i Skövde, vare sig det gäller innerstaden (eller i Axvall, Falköping, Forsvik, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Lungnås, Lundsbrunn, Mariestad, etc) om du behöver hjälp att åtgärda sättningsproblematik. 

När du kontaktar oss så skickar vi ut en av våra experter som tar fram en plan för hur vi bäst åtgärdar din marksättning Skövde.