Marksättning Upplands Väsby , Sättningsskada Upplands Väsby

Marksättning Upplands Väsby – Ett problem som kan lösas

Marksättning Upplands Väsby kan uppstå om man t.ex. bygger ett hus eller uppför en konstruktion på mark i Upplands Väsby som inte är stabil eller bärkraftig nog.

Hur uppstår marksättningar i Upplands Väsby?

Sättningar i marken uppstår oftast som en konsekvens av att fastigheter eller olika typer av konstruktioner byggts på mark som är för instabil.

Över tid ger hållfastheten i jorden efter för det tryck som marken utsätts för och sättningen är ett faktum.

Det finns gott om jordar i Upplands Väsbysområdet som har hög lerhalt, såsom gamla havs- eller sjöbottnar. Detta gör att markens bärighet kan försämras över tid, vilket även kan orsaka sättningsskador i byggnader och / eller olika typer av konstruktioner (t.ex. broar, dammar eller kulvertar) i Upplands Väsby.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Andra orsaker som kan orsaka marksättningar i Upplands Väsby

Marksättningar i Upplands Väsby, kan även orsakas av t.ex. en ökad belastning, vattenerosion eller vibrationer.

  • En marksättning innebär i korthet att marken ger vika för en belastning skapad av en påbyggnad.
  • Hålrum bildas under byggnaden i och med att marken minskar i volym och huset “sätter sig”
  • Det bildas sprickor och sättningen bör åtgärdas så snabbt som möjligt

Om din fastighet i Upplands Väsby har påverkats av marksättningar så bör du kontakta oss på Stabtech så snabbt som möjligt.

Åtgärda sättningen i Upplands Väsby så fort som möjligt

När marksättning inte åtgärdas omgående kan problemen ge andra, mer omfattande konsekvenser. 

  • Huset livslängd kan försämras genom stora sprickor, tegel som lossnar, fönster och dörrar som inte längre går att öppna eller stänga
  • Rörelsen i huset kan också medföra dyra reparationer på tätskikt i badrum, elledningar och rördragningar.
  • Dessa problem försvårar en eventuell försäljning av bostaden eller leder till kostsamma ekonomiska konsekvenser

Vanliga frågor rörande marksättningar i Upplands Väsby

Vi på Stabtech åtgärdar dina marksättningar i Upplands Väsby!

Tveka inte att kontakta oss för att lösa problematiken kring marksättningen i Upplands väsby, vare sig det gäller innerstaden (eller i Danderyd, Vallentuna, Märsta, Sollentuna, Sigtuna, Rosersberg, Solna, etc) om du behöver hjälp att åtgärda sättningsproblematik. 

När du kontaktar oss så skickar vi ut en av våra experter som tar fram en plan för hur vi bäst åtgärdar din marksättning Upplands väsby.