Marksättning

Marksättning sker ofta om man bygger ett hus på mark som inte är stark eller stabil nog. 
Vi har gott om jord som har hög lerhalt i Sverige. Detta gör så att bärigheten kan försämras över tid och kan orsaka sättningsskador.

Vad är marksättning?

Sättningar i marken är oftast en konsekvens av att hus byggs på instabil mark. 

Det kan även orsakas av en ökad belastning, vatteninträngning eller vibrationer.

  • En marksättning innebär att en byggnad har sjunkit ner i marken
  • Hålrum bildas under byggnaden, marken minskar då i volym och huset “sätter sig”
  • Det bildas sprickor och sättningen bör åtgärdas så snabbt som möjligt

Om du eller din fastighet har påverkats av marksättning, kontakta oss på Stabtech.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Åtgärda sättningen så fort som möjligt

När marksättning inte åtgärdas omgående kan problemen ge andra, mer omfattande konsekvenser. 

  • Huset livslängd kan försämras genom stora sprickor, tegel som lossnar, fönster och dörrar som inte längre går att stänga
  • Dessa problem försvårar en eventuell försäljning av bostaden eller leder till kostsamma ekonomiska konsekvenser
  • Rörelsen i huset kan dessutom göra så att man på sikt måste byta ut el och rör i väggar och golv

Det kan också leda till vattenskador.

Hur löser vi marksättning?

Vi på Stabtech skickar en expert som gör en grundlig inspektion och genomgång av det drabbade området. 

Källan till sättningen lokaliseras och vi genomför tester av markförhållandet så vi sedan kan ta fram förslag för er om hur vi bäst ska åtgärda sättningen.

Det finns olika metoder för att åtgärda sättningen så därför är det bäst om ni kontaktar oss så att vi kan utreda vilken metod som är bäst för just ert problem.

Vanliga frågor & svar rörande marksättningar

Vi på Stabtech åtgärdar din marksättning!

Tveka inte på att kontakta oss för att lösa sättningen så fort som möjligt.

Vi vill se till så att ni inte får några mer allvarliga konsekvenser av sättningen i marken.

När ni kontaktar oss så skickar vi en expert till er och tar fram en plan för hur vi ska bäst lösa er marksättning.