Sättning Stockholm, Sättningsskada Stockholm

Sättning Stockholm – Sättningar i hus & sättningar i marken

Sättning Stockholm innebär enkelt förklarat, att markytan i Stockholm sjunker.

Sättningar i marken i Stockholm

När det handlar om en marksättning i Stockholm så orsakas vanligen sättning av ökad belastning på marken.

När man talar om sättningar i Stockholm så kan det t.ex. gälla:

 • Byggnation av olika former av fastigheter i Stockholm
  (Från villor och andra småhus till höghus, industribyggnader köpcentrum eller sportarenor i Stockholm eller Stockholms kommun)
 • Uppförande av tyngre konstruktioner i Stockholm 
  (T.ex. broar, master av olika slag, banvallar för järnväg eller vägbankar för vägar i Stockholmsregionen)

En sättning i Stockholmstrakten kan även vara orsakad av t.ex.:

 • Markuppfyllningar
 • En sänkt grundvattenyta

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Hur uppstår en sättning i marken i Stockholm

En sättning är en process där vattnet trycks bort från mellanrummet mellan de små partiklarna i jorden.
Vilket gör att marken trycks ihop nedåt av tyngden från huset som byggts på den i t.ex. Stockholm eller Stockholms kommun, konstruktionen som uppförts på den eller den extra vikten som tillförts i markuppfyllningen.

I Sverige är det t.ex. mycket vanligt med så kallade konsolideringssättningar i lerområden, i samband med markuppfyllningar och grundvattensänkningar.

Sättningar kan även ha andra orsaker, såsom t.ex.:

 • Nedbrytning av organiskt material
 • Utvinning av olja och gas
 • Malm- och bergbrytning
 • Urlakning (karstområden)
 • Uttorkning av jordar

När man bygger på t.ex. lera eller annan finkornig jord, eller på dåligt packad sand, blir det lätt sättningar i marken vilket även kan ge upphov till sättningar i byggnaderna.

Sättningar i hus i Stockholm

Sättningar i marken i samband med byggnation eller efter byggnation i Stockholm eller Stockholms kommun kan tyvärr ofta leda till sättningar i fastigheten / fastigheterna.
Man brukar då tala om sättningar i hus.

Viss form av sättningar i hus i Stockholm kan dock bero på helt andra anledningar.
Såsom t.ex. åldrande byggnadmaterial eller material som krymper eller sväller i relation till årstid, väderlek och temperaturskiftningar och till slut förlorar sin ursprungliga form och elastisitet och inte längre förmår fungera optimalt.

Men det, är en helt annan historia och inte sättningar i det hänseende som vi avser. 

Vanliga frågor kring sättningar i Stockholm

Stabtech åtgärdar både sättningar i marken och i hus i Stockholm

Stabtech har expertisen att enkelt, snabbt och smidigt åtgärda problem med sättningar i marken i Stockholm. Oavsett om det gäller Stockholms innerstad, såsom t.ex. Norrmalm, Östermalm, Gärdet, Kungsholm, Vasastan eller Södermalm. Eller i förorter såsom t.ex. Gröndal, Bromma, Enskede, Kista, Älvsö eller Årsta.

Självklart hjälper vi även kunder i angränsande kommuner såsom t.ex. Lidingö, Sundbyberg, Nacka, Solna, etc.

Varmt välkommen att kontakta oss om du skulle upptäcka problem med en sättning i Stockholm.