Sättningsskada Östersund

Sättningsskada Östersund – Fått sättningsskador i Östersund?

Sättningsskador i Östersund. När en sättningsskada uppstår beror det oftast på att grunden till en fastighet eller till ett fundament förändras, vilket är vanligt förekommande i Östersund/Östersundstrakten.
Om marken sjunker så får husgrunden eller fundamentet sämre stöttning och utsätts för andra belastningar än vad som ursprungligen var beräknat. En sådan händelse resulterar i att sättningsskador uppstår.

Vad är en sättningsskada och hur uppstår det i Östersund?

Om marken under en fastighet eller konstruktion (t.ex. en bro eller ett fundament av något slag) är för mjuk eller instabil i Östersund så riskerar fastigheten/konstruktionen att sjunka.

Detta kan bland annat leda till:

 • Sprickor som bildas i väggarna, golvet, fasaden eller i grundmuren.
 • Lutande golv, svårt att öppna/stänga fönster och dörrar, stopp i avlopp eller förändringar i marken runt om byggnaden är också tecken som indikerar på sättningsskador.

Har du som bor i Östersund börjat märka något av dessa exempel ovan så är det förmodligen tecken på sättningsskador som har börjat visa sig.

Vi rekommenderar dig att ta kontakt med en expert som kan genomföra en markundersökning av din tomt!

Bra att veta:

 • Du själv upplever kanske att marken ser bra och stabil ut ovanifrån.
 • En markundersökning kan upptäcka hålrum som obemärkt har bildats under grunden.
 • Hålrum bör förstärkas direkt då värre skador annars uppstår med tiden.

Stabtech hjälper er gärna efter sättningsbesiktningen/markundersökningen att injektera Stabtech Geopolymer som stärker och stöttar marken.
På så sätt kan grundens belastningskapacitet återgå till normalt, sättningarna upphör och slutar förstöra tillvaron för er som fastighetsägare i Östersund eller runt om i regionen. 

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Varför uppstår en sättning i Östersund?

Anledningarna till att sättningsskador uppstår är många.

Förr i tiden var hela området täckt och nedtyngt av istidens glaciärer och mycket av marken i regionen har sedan dess varit havs- & sjöbotten under den pågående landhöjningen.

Detta har lett till att markförhållandena i Östersundsregionen kan variera kraftigt och att tillräcklig hänsyn inte tagits till markförhållandena vid byggnation alla gånger historiskt sett.

Självklart finns det många fler anledningar till varför en sättningskada kan uppstå. Här nedan följer ett axplock med några av de vanligare anledningarna till att sättningsskador uppstår:

 • Bärighet – marken klarar inte av att bära fastighetens tyngd
 • Grundvattennivån förändras
 • Klimatförändringarna påverkar marken – t.ex. skyfall
 • Dåligt grundarbete vid bygge
 • Mer och tyngre trafik på gator i närheten
 • Grävning nära fastighet
 • Dålig dränering
 • Kraftigt regnoväder/översvämningar
 • Sprängningar i närheten
 • Om du eller någon i närheten har borrat för bergvärme
 • Läckande vatten- eller avloppsledningar 

Vad händer med dina sättningsskador när du kontaktar oss?

 1. Er förfrågan registreras i vårt system via ett mejl eller samtal
 2. En projektledare tar kontakt och gör en ordentlig behovsanalys samt bokar in ett platsbesök hos dig i Östersund
 3. Platsbesöket genomförs för att bedöma om vår metod är den bästa för just ert hus
 4. Ett åtgärdsförslag tas fram av projektledaren och ni får en skräddarsydd offert för just er sättningskada/problematik
 5. Om offerten godkänns av er, meddelar vår arbetsledare er om förslag på datum för utförande av arbete
 6. 1 vecka innan startdatum får ni info med namn och nummer till projektledaren för just ditt ärende
 7. Arbetsprocessen startar och slutförs 
 8. Dokumentation och faktura skickas över ca 1-2 veckor efter det att arbetet slutförts

Vanliga frågor om sättningsskada / sättningsskador i Östersund

Stabtech hjälper dig i Östersund att åtgärda skador efter sättningar i marken

Kontakta oss om du i Östersund (eller i Bromma, Enskede, Farsta, Gröndal, Hägersten, Hässelby, Kista, Liljeholmen, Skärholmen, Årsta, Älvsjö, etc) behöver hjälp med markförstärkning. 
Vi besvarar dina frågor, kommer fram till den lämpligaste lösning för dig samt hjälper dig att snabbt och smidigt åtgärda dina problem med sättningsskador Östersund.