Sättningsskada Vallentuna

Sättningsskada Vallentuna – Fått sättningsskador i Vallentuna?

Sättningsskador i Vallentuna. När en sättningsskada bildas så sker det oftast på grund av att under grunden till en fastiget eller fundamentet till någon form av konstruktion i Vallentuna eller Vallentunastrakten förändras.
Om marken sjunker så får husgrunden eller fundamentet därmed sämre stöttning än vad som ursprungligen var planerat för.
Detta leder till att grunden / fundamentet utsätts för helt andra krafter än beräknat och en sättningsskada kan därför lätt uppstå. 

Vad är sättningsskador och hur uppstår en sättningsskada i Vallentuna?

Om marken under en fastighet eller en konstruktion (t.ex. en bro eller fundament av något slag) i Vallentuna är för mjuk eller instabil så kan fastigheten/konstruktionen börja sjunka.

 • Detta kan bland annat leda till att sprickor bildas i väggarna, golvet, fasaden eller grundmuren
 • Men även lutande golv, svåröppnade fönster och dörrar, stopp i avlopp eller kanske förändringar i marken runt om byggnaden i Vallentuna är andra tecken som indikerar på sättningsskador

Börjar du i Vallentuna märka av tecken på denna typ av sättningsskador?

I värsta fall kan det vara sättningsskador som har börjat visa sig.

Vi rekommenderar dig då att ta kontakt med en expert som sedan genomför en markundersökning av tomten i Vallentuna / Vallentunasregionen.

 • Du själv upplever kanske att marken ser bra och stabil ut ovanifrån
 • En markundersökning kan dock upptäcka hålrum som obemärkt har bildats under grunden
 • Dessa hålrum bör förstärkas direkt då värre skador annars uppstår med tiden

Stabtech hjälper er gärna efter genomgången sättningsbesiktning/markundersökning att injektera geopolymer som stärker marken.
Grundens belastningskapacitet återgår då och sättningarna slutar förstöra tillvaron för er som fastighetsägare i Vallentuna eller runt om i regionen. 

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Varför uppstår en sättning i Vallentuna?

Anledningarna till att sättningsskador uppstår i Vallentuna och Vallentunas län är många.

Men förr i tiden så var hela området täckt och nedtyngt av istidens glaciärer och mycket av marken i regionen har sedan hunnit vara både havsbotten och sjöbottnar medan landhöjningen pågått.

Detta har lett till att markförhållandena i Vallentunasregionen kan variera kraftigt och att tillräcklig hänsyn till markförhållandena historiskt sett kanske inte alla gånger har tagits vid byggnation.

Självklart finns det en mängd andra anledningar till varför en sättningskada kan uppstå i Vallentuna. Här nedan följer ett axplock av några av de vanligare anledningarna för sättningsskada Vallentuna:

 • Bärighet – marken klarar inte av att bära fastighetens tyngd
 • Grundvattennivån förändras
 • Klimatförändringarna påverkar marken – t.ex. skyfall
 • Dåligt grundarbete vid bygge
 • Mer och tyngre trafik på gator i närheten
 • Grävning nära fastighet
 • Dålig dränering
 • Kraftigt regnoväder
 • Översvämningar
 • Sprängningar i närheten
 • Om du eller någon i närheten har borrat för bergvärme
 • Läckande vatten- eller avloppsledningar 

Vad händer med dina sättningsskador i Vallentuna när du kontaktar oss?

 1. Er förfrågan registreras i vårt system genom mejl eller telefon
 2. En projektledare tar kontakt och gör en ordentlig behovsanalys samt bokar in ett platsbesök hos dig i Vallentuna
 3. Platsbesöket genomförs för att bedöma om vår metod är den bästa för just ert hus i Vallentuna
 4. Ett åtgärdsförslag tas fram av projektledaren och ni får en skräddarsydd offert för er sättningskada i Vallentuna
 5. Om offerten godkänns av er, meddelar vår arbetsledare er om förslag på utförandedatum
 6. 1 vecka innan startdatum får ni info om namn och nummer till projektledaren för arbetet
 7. Arbetsprocessen startar och slutförs 
 8. Dokumentation och fakturan skickas över ca 1-2 veckor efter det att arbetet slutförts

Vanliga frågor om sättningsskada / sättningsskador i Vallentuna

Stabtech hjälper dig i Vallentuna att åtgärda skador efter sättningar i marken

Kontakta oss om du i Vallentuna (eller i Bromma, Enskede, Farsta, Gröndal, Hägersten, Hässelby, Kista, Liljeholmen, Skärholmen, Årsta, Älvsjö, etc) behöver hjälp med markförstärkning. 
Vi besvarar dina frågor, kommer fram till den lämpligaste lösning för dig samt hjälper dig att snabbt och smidigt åtgärda dina problem med sättningsskador Vallentuna.