Loading...
Sättningsskada? 2018-04-30T11:12:54+00:00

Sättningsproblem?
Stabtech erbjuder buller- och vibrationsfria åtgärder

KONTAKTA OSS

Vad Är En Sättningsskada?

En sättningsskada uppkommer oftast på grund av att marken under fastigheten inte klarar av att ta upp belastningen från fastigheten. Marken under fastigheten kan bestå av olika uppfyllnader, friktionsjordar eller lera.

I Sverige finns många olika typer av lera som beter sig på olika sätt. När en lera exempelvis sjunker pga av sjunkande grundvatten följer ovanpåliggande jordlager med neråt och lämnar ”håligheter” under fastigheten. Den första tiden kommer fastighetens grundkonstruktion att bära upp krafterna från huset utan kompensation av marken. Men tillslut kommer grundkonstruktionen att ge vika och fastigheten får strukturella skador som exempelvis sprickor i väggar, golv eller tak. Längre ner på sidan finner du ytterligare tecken på sättningsskador i din fastighet.

Om du identifierat en sättningsskada i din fastighet är det viktigt att först undersöka marknaden efter den metod som du själv tror kan passa din fastighet. Om du känner att Geopolymermetoden kan vara något för din fastighet så är det viktigt att du väljer en komplett entreprenör med bred kunskap.

Den entreprenör du anlitar ska kunna visa upp kunskaper inom:

Sättningsskador
Geoteknik
Geopolymerarbeten
Grundkonstruktioner

Varför är alla dessa kompetenser viktiga för att kunna utföra ett bra grundförstärkningsarbete?

Sättningsskador:
Denna kompetens är viktigt för att kunna avgöra hur fastigheten sätter sig och vad de strukturella skadorna visar på för problem. Om en fastighet sjunker i en del så kan den andra delen av fastigheten också vara drabbad utan att du som ägare inte ser några sådana tecken.

Geoteknisk kompetens:
Denna kompetens behövs för att avgöra på vilken eller vilka nivåer i marken som en sättningsskada faktiskt uppkommer. Det är inte säkert att marken precis under fastigheten är den som behöver åtgärdas, utan sättningsskadan kan bero på andra nivåer i marken som behöver analyseras. Efter en Geoteknisk analys bestäms sedan vilken typ av jordmån som gäller i det aktuella fallet och därmed vilken typ av Geopolymer som ska/kan användas. Om dessa åtgärder inte klargörs innan arbetet startas kommer en förstärkning att göras på felaktiga grunder och kanske även på felaktiga nivåer i marken.

Geopolymerarbeten:
Denna kompetens behövs för att veta vilken typ av olika Geopolymermaterial Stabtech ska använda vid olika markförhållanden. Dessutom så beter sig Geopolymern olika beroende på markförhållandet varför man ska vara försiktig vid utförandet och för att på så sätt säkerställa att materialet hamnar där det ska och ingen annan stans.

Grundkonstruktioner:
När en sättningsskada uppkommer i en fastighet är det viktigt att veta hur grundkonstruktionen är uppbyggd. Detta för att kunna avgöra hur eventuella skador i fastigheten uppkommit och hur de påverkar en eventuell åtgärd. Grundförstärks en fastighet på fel sätt kan skadan väldigt lätt förvärras och ytterligare skador uppstå.

Hitta En Sättningsskada?

För att upptäcka sättningar i marken som kan påverka din fastighet negativt, så ska du vara uppmärksam på följande tecken:

Vanliga Orsaker Till Sättningsskador?

För att upptäcka sättningar i marken som kan påverka din fastighet negativt ska du vara uppmärksam på följande tecken:

VANLIGA FRÅGOR

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som ställs till oss. Hittar du inte det du söker efter, så tveka inte på att kontakta oss.

Varför ska du anlita Stabtech? 2017-10-17T14:15:26+00:00

Ni ska välja Stabtech för att vi är ett svenskägt företag där du alltid står i nära kontakt med personer som kan fatta beslut. Att vi dessutom erhåller branschens bästa kundservice är vi stolta över!

Stabtech:
– 10 års erfarenhet av arbeten med geopolymer
– 25 års erfarenhet av geoteknik
– 15 års erfarenhet av grundkonstruktioner och betonggjutningar

Kontakta oss! Du blir inte besviken!

Vad är Stabtech Geopolymer? 2017-06-21T14:12:55+00:00

Stabtech Geopolymer är en egenutvecklad flerkomponentspolymer. Stabtech har tillsammans med vår leverantör tagit fram en geopolymer som fyller de högsta kraven vi ställer för att på ett säkert sätt kunna utföra de arbeten vi gör.

Låg egenvikt:
När Stabtech utför arbeten med mark och sättningsskadade konstruktioner vill vi åtgärda marken utan att påföra ytterligare nämnvärd belastning. Detta då sättningsskador i flera fall uppkommer pga. av att marken inte klarar av att bära upp de belastningar som krävs och konstruktionen sjunker. Stabtech Geopolymer har en egenvikt på 65 kg/m3 och uppåt, vilket är att jämföra med vanlig betong som väger ca 2400 kg/m3.

Expansionskraft
Geopolymeren som Stabtech använder expanderar upp till 30 gånger sin egen volym. I samband med att Geopolymeren till en början är flytande och har bra utbredningsförmåga i friktionsjord, kan vi fylla/penetrera de allra minsta sprickorna/hålrummen i marken och täta dessa. När Geopolymeren sedan expanderar kan expansionskraften under rätt markförhållanden uppgå till 10 000 kilopascal, vilket är tillräckligt för att snabbt lyfta och justera stora konstruktioner. Via expansionen skapas ett gjuttryck mellan mark och konstruktion, vilket exempelvis expanderbetong inte klarar då dess expansion inte räcker till.

Belastning
Geopolymeren når sin fulla stryka efter ca 15 minuter. Detta gör att man omedelbart efter utfört arbete kan belasta konstruktionen som just åtgärdats.

Tryckhållfasthet
Materialets tryckhållfasthet är i förhållande till dess vikt med god marginal tillräcklig. Geoploymeren vi använder besitter en tryckhållfasthet från 0,448 MPa (ca 45 ton/m2) och uppåt till ca 6,0MPa (ca 600 ton/m2), detta oavsett materialets tjocklek.

Hydrofobiska egenskaper
Vi behov kan geopolymeren injekteras direkt i vatten eftersom den varken löser sig eller reagerar med vatten. Stabtech:s Geopolymer har hydrofobiska egenskaper och har låg permeabilitetskoefficient. I och med detta kan materialet användas för att kraftigt minska risken för frost- och frysskador.

Miljöpåverkan
Stabtech Geopolymer är miljögodkänd, stabil och reagerar inte med vatten eller andra kända kemikalier. Det utesluter risk för föroreningar av luft, mark, yt- eller grundvatten.

Hur länge håller åtgärden? 2017-06-21T14:19:08+00:00

Stabtech utför arbeten i marker som är under ständig förändring. Med det menar vi att marken efter avslutad entreprenad kommer påverkas av årstider men även av externa faktorer såsom grävning, schaktning, sprängning, bergvärmeborrning osv.

Innan vi genomför en entreprenad genomför vi vårt kontrollprogram som innefattar olika undersökningar av marken för att kunna planera åtgärden på bästa vis. Detta gör också att vår entreprenad kommer möta de förväntningar vi ger kunden i våra offerter.

Hänsyn tagit till detta har Stabtech valt att lämna garantier på arbete och material i nivå med gängse regler inom bygg och anläggningsbranschen.

Hur länge håller materialet? 2017-06-21T14:19:40+00:00

Stabtech Geopolymer håller normal byggstandard vilket är 50-100 år.

Behövs stora maskiner? 2017-06-21T14:20:10+00:00

Nej, Stabtech utför arbetet direkt på plats med alla maskiner placerade i en lastbil. Det enda vi tar med oss från lastbilen är en slang, borrmaskin och laserutrustning.

Vad kostar det? 2017-06-21T14:20:35+00:00

Priset styrs av flertalet faktorer så som, grundläggning, byggnadskonstruktion, markförhållanden, geografi osv. Därför är det bäst om du kontaktar oss för att få en kostnadsuppskattning.

Hur länge har Geopolymermetoden funnits? 2017-06-21T14:22:57+00:00

Metoden har funnits runt om i världen sedan tidigt 80-tal. Mest känd är den i USA men har på senare år blivit känd i Sverige.

Kontakta Oss

Fyll i formuläret, skicka ett e-mail till: info@stabtech.se eller ring 08-560 432 11 / 031-16 30 30.

FÖRNAMN *
EFTERNAMN *
EMAIL *
TELEFON *
ORT *
POSTNR *
TYP AV FASTIGHET *
VILLA *
Beskriv vad det avser *

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

LÄS VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY HÄR