Slukhål Växjö, Sättningsskada Växjö

Slukhål Växjö

Slukhål i Växjö kan uppstå av flera olika anledningar. Slukhål är många gånger anledningen till att markstabiliseringar behöver genomföras.
När sjunkhål, som slukhål ibland kallas, uppstår finns det alltid logiska förklaringar till vad som orsakat fenomenet. Oftast beror det på att jorden har underminerats på ett visst ställe och sköljts undan vilket exempelvis kan orsakas av att en närliggande ledning eller brunn har brustit.
Många slukhål är oväntade och beroende på var skadorna uppstår så kan konsekvenserna bli omfattande och allvarliga, men med hjälp av Stabtech Geopolymer kan du effektivt stärka upp marken igen utan extra belastning.

Slukhål i Växjö – oväntade men inte oförklarliga

Vissa slukhål i Växsjöområdet kan byggas upp obemärkt över tid innan de uppdagas, medan andra slukhål uppstår plötsligt och oväntat.
Om det sker mitt i staden eller i ett bebyggt bostadsområde i förorterna så kan det påverka såväl infrastruktur som vägar och broar i regionen. 

Det finns dock alltid logiska förklaringar till varför slukhål uppstår.

  • Marken är rörlig och organisk och förändras över tid
  • Ett av de vanligaste skälen till att slukhål bildas, främst internationellt, är karst (ett vittringsfenomen som oftast uppstår i områden med kalkstensberggrund)
  • Fenomenet är dock sällsynt i Sverige, och det är i regel ännu mer sällsynt att det finns byggnader eller andra konstruktioner som kan skadas i närheten
  • Marken börjar vittra när vatten sipprar ned eftersom vatten med lågt PH-värde löser upp kalksten och andra typer av mjukare bergarter. Detta skapar då över tid allt större grottor, sprickor och håligheter
  • I Växsjö uppstår slukhål dock oftast på grund av vattenläckage från närliggande ledningar som börjat läcka
  • Vattnet ”spolar” bort jord och grus vilket lämnar hålrum under markytan

Enkelt förklarat så skapas ett slukhål när ett grottak spricker och marken faller ner i hålet som bildas.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Mänskligt skapade slukhål förekommer också i Växjö

Många slukhål kan vara följden av människors aktiviteter. Det är t.ex. vanligt att slukhål skapas i Växsjös stadsmiljöer eller andra tätbebyggda områden om en rörledning brister och stora mängder vatten rinner ut i marken.

En annan vanlig anledning till slukhål som oavsiktligt skapats av människor är övergivna gruvor eller tunnlar.
När gruvor stängs och överges så lämnas ett omfattande utrymme av tunnlar och schakt under marken, vilket ökar förutsättningarna för att ett slukhål kan bildas.

Kan man förutse och förebygga sjunkhål?

Det är svårt att förutse och förebygga sjunkhål eftersom marken är rörlig och förändras med tidens gång. Marken kan därför vissa gånger bedömas som säker vid en undersökning, men efter en tid kan förutsättningarna i marken förändras och då riskerar slukhål att uppstå.

  • Det bästa tipset för att uppnå en kontinuerlig säkerhet och bli uppmärksam på ifall något är på väg att rasa är regelbundna geotekniska markundersökningar.
  • Ett annat viktigt steg är också att skapa en bra markstabilisering. Det ger dig en extra säkerhet ifall ett slukhål skulle uppstå.

Vi på Stabtech utför både geotekniska markundersökningar samt markförstärkningar i Växjötrakten.

Vanliga frågor & svar rörande slukhål/sjunkhål Växjö

Vi på Stabtech kan hjälpa dig åtgärda slukhål i Växjöstrakten!

Slukhål i Växjötrakten är oförutsägbara och uppstår oftast oväntat. Stabtech utför grundliga geotekniska markundersökningar i Växjö med omnejd för att utreda om marken på en tomt eller en byggarbetsplats för infrastrukturprojekt är säker och stabil nog.

Kontakta oss om du i Växjö (eller i Öster, Väster, Söder, Sandsbro, Räppe, Lugnet, Högstorp, Hovshaga, Hov, Danneborg, etc) behöver hjälp med att åtgärda slukhål Växjö.