Spricka

Spricka i husgrund, golv och vägg är något som behövs undersökas och åtgärdas så fort som möjligt. En spricka kan vara ett tidigt tecken på mer allvarliga skador som kan uppstå i framtiden. Det är viktigt att förstå anledningen till att sprickan har uppkommit. Därefter kan man börja jobba man proaktivt för att förebygga framtida problem.

Varför blir det en spricka i huset?

En spricka kan uppstå av flera olika anledningar, och det måste inte alltid vara ett tecken på större problem.

Ibland kan de till och med fixas med lite spackel och målarfärg.

Däremot kan en spricka orsakas av mer komplexa problem som kan bli både dyra och krävande att åtgärda.

Det finns flera orsaker till att sprickor uppkommer, de vanligaste är:

 • Fuktigt material
  -I nybyggda hus har materialet mycket mer fukt än om huset har stått något år.
  Därför är det vanligt att se sprickor i t.ex trähus den första vintern.
 • Sättningsskador
  -När ett hus sjunker ner i marken och sätter sig kan väggar röra sig ojämnt i relation till varandra. Om ditt hus sätter sig i marken kan sprickor därför vara ett tidigt tecken.

Kontakta oss på Stabtech så undersöker vi er spricka och tar fram bästa åtgärd på  problemet

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Ignorera inte sprickor, det kan vara ett tecken på större problem

Om en spricka har uppkommit på grund av sättningar i huset så är det viktigt att få reda på det så fort som möjligt.

Även om en mindre spricka kanske inte är ett stort problem i sig så kan den vara ett tecken på en mer omfattande sättningsskada som blir dyr att laga.

Om husets konstruktion är skadad så kan det innebära en säkerhetsrisk och sänka livskvaliteten på huset.

Tidiga tecken på sättningsproblematik:

 • Sprickor är ett tidigt problem vid marksättning
 • Man kan se att färg lossnar från väggar som rör sig
 • Det kan skapas glipor vid dörrar och fönster som gör dem tröga att stänga och öppna eller så kan de helt fastna
 • Problem med el och vatten
  – Om marksättning inte åtgärdas så kan man till och med behöva byta el och rör i väggar och golv för att t.ex. undvika vattenskador

Låt proffsen undersöka sprickproblematiken

Eftersom sprickor kan vara ett tecken på marksättning så är det viktigt att hitta källan snarast möjligt.

En grundlig undersökning av ett hus och markförhållandena under grunden är ingen lätt uppgift.

Våra experter har lång erfarenhet av att undersöka sprickor, sättningar och markförhållanden samt ta fram bäst lämpade åtgärd för samtliga orsaker.

Om ni upptäcker en spricka i ert hus är det bara att kontakta oss på Stabtech så kommer vi på besök för att ta reda på vad problemet är.

Vanliga frågor och svar kring sprickproblematik

Vi på Stabtech är proffs på att undersöka och laga sprickor!

Eftersom en spricka i huset kan uppstå av olika anledningar är det viktigt att undersöka varför just er spricka har uppkommit.

Vi på Stabtech gör en grundlig undersökning där vi letar efter källan till problemen och sedan åtgärdar er spricka.