SPRICKOR I NYBYGGDA HUS


Sprickor i nybyggda hus behöver inte bero på sättningar, men du behöver undersöka dem oavsett. Sprickor i nybyggda hus kan vara ett tecken på sättningar i huset

Vad betyder sprickor i nybyggda hus?

När det uppstår sprickor i nybyggt hus så kan det bero på många olika orsaker men det är viktigt att undersöka dessa ordentligt.

Sprickor som syns i vägg, golv eller tak, kan bero på sättningar men även så kallade torrsprickor:

Torrsprickor är ofta horisontella eller vertikala och uppstår ofta i övergångar mellan vägg och tak eller i hörn och vinklar. Torrsprickor är precis vad namnet uppger, de uppstår på grund av rörelser i konstruktionen när luftfuktigheten förändras över årstiderna. Materialen i huset kryper eller sväller och skapar då rörelser och därmed torrsprickor. 

Sättningssprickor är oftast diagonala och uppstår områden där man har håltagningar i väggen, exempelvis dörrposter eller fönster. Om sprickor är diagonala och startar från dessa områden är det ofta tecken på sättningsskador. Andra sättningssprickor som kan uppkomma är de som uppstår i hörn mellan två väggar. Ofta skapas sprickor eller slitningar i tapeten på dessa platser. Sättningssprickor kan också uppstå på utan sidan av huset. Normalt syns dessa sprickor i grunden på huset eller i fasaden om huset har tegel- eller putsfasad.

Andra tecken som också kan förtydliga om du har sättningar i huset kan vara: lutande golv eller kärvande fönster och dörrar som är svåra att öppna eller stänga.

Dessa tecken ska tas på stort allvar och du bör åtgärda dem så snart som möjligt för att skadorna inte ska förvärras.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

HUR ÅTGÄRDAR MAN TORRSPRICKOR?

De vanligt förekommande torrsprickorna uppkommer nästan alltid i nybyggda hus men är ofta ofarliga. Dessa åtgärdar man enkelt med kosmetiska lösningar och kan utföras av vilken snickare/målare som helst.

HUR ÅTGÄRDAR MAN SÄTTNINGSSPRICKOR?

I de fall man kan konstatera att huset har sättningssprickor är det viktigt att man stabiliserar huset först. Det är ingen ide att laga sprickorna om man inte åtgärdat anledningen till sättningsskadan i huset. Alternativen som finns är att man pålar eller stabiliserar marken under huset med Stabtech:s kostnadseffektiva lösningar.

När orsaken är klarlagd och åtgärd är utförd kan man på samma sätt som med torrsprickor åtgärda dessa med kosmetiska ingrepp som en snickare/målare kan utföra.

VAD HÄNDER OM MAN INTE ÅTGÄRDAR SÄTTNINGEN I TID?

Om sprickorna i ditt hus beror på sättningar måste dessa åtgärdas så snart som möjligt. Risken är annars att sättningen ökar och åtgärdskostnaden blir större. Ju större lutningar och sättningar som finns i huset desto dyrare åtgärd.

VARFÖR UPPSTÅR EN SÄTTNINGSSKADA?

En sättning i huset uppkommer när marken under byggnaden inte längre bär byggnadens tyngd och sjunker ihop. Detta gör att husets grund inte längre vilar på marken som det var tänkt från början och därmed sjunker i vissa områden vilket i sin tur ger sättningar i konstruktionen och tecken på detta uppstår i form av sprickbildning.

En spricka kanske inte känns som ett större problem men om konstruktionen är skadad kan en spricka vara ett tidigt tecken.

Sättningsskador som sprickor kan framkomma av olika orsaker:

  • Marken tål inte husets last
    Marken under huset, tål inte lasten från huset. Detta kan ske av olika anledningar med ofta pga av sjunkande grundvattennivåer i området
  • Vid vattenläcka
    Om vatten- och avloppsledningar läcker kan sättningsskador förekomma. Vattnet för med sig sand och jord under huset vilket skapar en erosion. Eriosion innebär att det skapar hålrum i makren vilket försvagar densamma och huset sätter sig.

Vanliga frågor och svar kring sprickor i nybyggda hus

Vi på Stabtech hjälper er med sprickor i nybyggda hus!

Ser ni sprickor som är större än några millimeter så är det viktigt att undersöka de snarast möjligt. Kontakta oss på Stabtech så undersöker vi era sprickor och ser till att vidta rätt åtgärder.

Vill du läsa mer om vår metod för åtgärder av sättningsskador i fastigheter?