sprickor i nybyggt hus

Sprickor i nybyggt hus kan vara det första tecknet på att det finns större problem som behöver åtgärdas. En sprick behöver inte direkt vara en fara och de flesta går att fixa. Men det är alltid viktigt att ta reda på vad sprickan betyder och vad som orsakade den.

Vad betyder sprickor i nybyggda hus?

När de uppstår sprickor i nybyggt hus så kan det bero på många orsaker men det är viktigt att undersöka den ordentligt.

Sprickor som syns i väggen, golvet eller taket, speciellt i ett nybyggt hus kan inte bara försämra värdet vid en eventuell försäljning.

Det kan också tyda på allvarligare problem, såsom marksättningar och sättningsskador som måste fixas.

Om du har fått sprickor i nybyggt hus kontakta oss på Stabtech så hjälper vi dig undersöka problemet.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Varför blir det sprickor i nybyggda hus?

De moderna materialen i ett nybyggt hus innehåller ofta mer fukt än materialen i lite äldre hus.

Detta leder till att sprickor i materialen är vanligare i nybyggda hus.

Fukten gör så att golv, väggar och tak rör sig mer i förhållande till varandra.

Trähus är ett bra exempel eftersom det organiska materialet förändras under första vintern och då ofta får sprickor.

Eftersom att det finns flera möjliga orsaker för sprickor nybyggt hus så är det viktigt att undersöka den så fort som möjligt.

Det kanske bara är en spricka som skett för att ytmaterialet rört sig. Ibland kan sprickor i nybyggda hus dock vara ett tecken på att konstruktionen har skadats.

Då kan en lösning bli dyrt om man inte åtgärdar problemet så fort som möjligt.

Viktigt att undersöka och åtgärda sprickorna snarast möjligt

Större sprickor i fasaden beror ofta på sättningar.

De uppkommer när marken under byggnaden inte längre bär byggndens tyngd och sjunker ihop.

En spricka kanske inte känns som ett större problem men om konstruktionen är skadad kan en spricka vara ett tidigt tecken.

Sättningsskador som sprickor kan framkomma av olika orsaker:

  • Marken tål inte husets last
    – Om man inte genomför en ordentlig geoteknisk markundersökning kanske marken inte har tillräckligt hög bärförmåga för att hålla huset på plats.
  • Vattenläcka
    – Om vatten- och avloppsledningen har knäckts och läcker kan sättningsskador förekomma. Vattnet löser upp berg under marken och jorden sjunker ihop.
  • Krympande mark
    – När lera i marken under husets torkar krymper jorden ihop och då flyttar även huset sig lite. Om marken krymper så kommer huset att sjunka (sätta sig djupare ner i marken). Ofta påverkas då t.ex. fasaden, fönstren eller dörrarna.

Vanliga frågor och svar kring sprickor i nybyggda hus

Vi på Stabtech hjälper er med sprickor i nybyggda hus!

Om ni har fått sprickor i ett nybyggt hus så kan det vara tecken på allvarliga problem.

Ser ni sprickor som är större än några millimeter så är det viktigt att undersöka de snarast möjligt.

Kontakta oss på Stabtech snarast så undersöker vi era sprickor och ser till att vidta rätt åtgärder.

Det är självklart aldrig kul med problem i nya hus.

Just därför är det alltid viktigt att snarast undersöka problem med sprickor i nybyggt hus.