Sprickor i väggen

Sprickor i väggen kan uppkomma av många olika anledningar. En spricka i väggen behöver inte alltid betyda att det finns ett större problem men det är viktigt att hitta källan till sprickan.

Ta alltid reda på sprickans ursprung

När man hittar en spricka i väggen så måste man ta reda på vad som har orsakat den.

 • Sprickor i väggar kan uppstå av ett flertal anledningar
 • Mindre sprickor är vanligt i nybyggda hus, speciellt i trähus
 • Detta då materialen i nybyggda hus har mycket mer fukt i sig än materialen i hus som stått något år
 • Man kan nästan förvänta sig att ett trähus kommer få några mindre sprickor under första vintern

Sprickor i väggen uppstår dock också ofta på grund av sättningsskador. Därför är det så viktigt att undersöka sprickan och ta reda på om detta är fallet så fort som möjligt.

Vi på Stabtech undersöker alltid hur sprickan uppkommit för att ta fram den bästa möjliga lösningen på ditt problem.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Hur vet man om sprickor i väggen uppstått på grund av sättningar?

Sprickor som är större än några millimeter är ett tidigt tecken på marksättning.

Det är rekommenderat att undersöka alla sprickor i huset oavsett deras storlek men större sprickor är oftast ett tecken på allvarliga problem.

Om sprickorna i era hus kommer samtidigt som några av följande symptom rekommenderar vi att kontakta oss på Stabtech så fort som möjligt.

 • Lutande golv
  – Huset kan sjunka ner i marken ojämnt.
 • Större sprickor
  – Om sprickan är ca 5mm är det en stor spricka och behöver definitivt unsersökas.
 • Väggens sidor är olika höjd
  – Sker när huset sjunker ojämnt och tak/golv lutar.
 • Svårstängda fönster/dörrar
  – Vid sättningar kan glipor mellan fönster och fönsterkarmar eller  dörrar och deras ramar skapas. Detta gör de svårstängda eller så kan de till och med fastna.

Dessa tecken är vanliga vid sättningar. Upptäcker du  sådana problem är det viktigt att kontakta ett proffs så fort som möjligt för att undvika att problemen förvärras.

Undvik framtida problem – utred sprickor i väggarna snarast möjligt

Det är lätt att ignorera sprickor i väggen. Däremot är det viktigt att man vet skillnaden mellan en spricka som bara behöver spacklas över och mer omfattande och allvarligare sprickbildningar.

Om sprickan uppkommer som en sättningsskada så kan det leda till ännu större problem om man inte fixar sättningen så fort som möjligt.

Sättningsskador kan vara olika omfattande men de vanligaste problemen efter sättningar är:

 • Livskvaliteten sjunker
  – Stora sprickor
  – Sprucket tegel
  – Dörrar och fönster fastnar, går inte att stänga eller är svåra att öppna
  – Färg som lossnar
  Det blir svårt att blunda för sättningsskadorna och det blir krävande när man ska fixa till väggarna hela tiden.
 • Sänka värdet
  – En stor konsekvens av sättningsskador är att det försvårar en eventuell försäljning av huset.
 • Problem med dörrar och fönster
  – Glipor vid fönster och dörrar kan göra dem svåröppnade eller att de fastnar helt.
 • El och vattenskador
  – När huset sjunker ner så kan även el och vattenrör påverkas när väggar och golv rör sig. Det kan leda till stora vattenskador om det lämnas utan att åtgärdas.

Om ni misstänker sättningar i huset så kontakta oss på Stabtech snarast möjligt så kan vi hjälpa er att undvika framtida problem.

Vanliga frågor och svar rörande sprickor i väggarna

Få hjälp med att laga sprickor i väggen!

Vi på Stabtech har lång erfarenhet med att undersöka och åtgärda såväl sprickbildning som orsakats av sättningar i marken.

Kontakta oss så skickar vi en av våra experter som tittar på sprickan och tar fram bästa åtgärden.

För att få så bra resultat som möjligt rekommenderar vi att ni kontaktar oss omgående om ni hittar sprickor i väggen!