Utförda projekt BRF

Sättningsskador för Bostadsrättsföreningar

BRF VITTRA, SPÅNGA

PROBLEMATIK

Fastighet beläget i västra Stockholm bestående av ett flertal lägenheter samt hyreslokaler. Fastigheten är pålad i bärande väggar men med frihängande golv.
Med åren har marken sjunkit undan vilket har lett till att golven börjar sjunka samt att skadedjur som råttor har tagit sig in i håligheterna.

Utförande

Geopolymer injekterades in under grundkonstruktionen för att fylla ut håligheter samt lyfta tillbaka golven.
Då ett stort område var drabbat behövdes ett flertal borrhål skapas för att få bra spridning på materialet.
Arbetet utfördes både utvändigt samt invändigt från lägenheterna på entréplan.
Arbetet tog 4 dagar och ingen lokal eller lägenhet behövde utrymmas för att arbetet kunde.
utföras.

BRF FJÄLLNÄSET, SUNDBYBERG

PROBLEMATIK

Brf i Sundbyberg som hade problem med balkongkonsoler som sjönk.
Föreningen hade noterat sättningar i framkant i varierande omfattning.
Balkongernas inglasningar kärvade och slöt inte tätt mot fasad eller varandra.
Balkongerna är grundlagda på plintar och vissa balkonger hade sjunkit ca 50mm.
Uppdragsgivare till projektet var HSB.

Utförande

Geopolymer injekterandes under plintarna för att grundförstärkning samt höja tillbaka balkongerna till ursprungsnivå.
Totalt lyftes och stabiliserades 38 st plintar och arbetet tog 4 veckor.
Hyresgästerna behövde inte flytta ut under arbetets gång.

Uttalande från kund

”Vi hade en bra dialog med Stabtech vid besök och vid genomgång av offerten.
Arbetet utfördes smidigt och bra och helt enligt överenskommelse.
Under arbetes gång hade vi utmärkt kontakt med teknikerna som var trevliga och gärna berättade och visade hur arbetet fortskred.

Slutresultatet levde upp till våra förväntningar.”

BRF LORENSBERG 57:1, GÖTEBORG

PROBLEMATIK

Fastigheten på Avenyn har under längre tid drabbats utav sättningar pga förmultnande träpålar/rustbädd.
I bottenvåningen av fastigheten ligger en restaurang och att stänga denna i samband med en grundförstärkning är något som föreningen i största möjliga mån vill undvika.
Då traditionell grundförstärkning skulle innebära en nedstängning av restaurangen letade föreningen efter andra metoder och slutligen gav uppdraget till oss på Stabtech.

Utförande

Som första steg i renoveringen injekterades Geopolymer under en del av fastigheten för att stoppa förmultningen samt föra tillbaka lasterna från huset till pålarna.
Arbetet utfördes på ca två veckor och innebar endast mindre påverkan i restaurangen samt övriga delar av fastigheten.

BRF PYRAMUS, SÖDERMALM

PROBLEMATIK

Fastighetsägaren har länge vetat att en grundförstärkning är nödvändig men har inte hittat någon lösning som passar ekonomiskt och utförandemässig då traditionella metoder blir för kostsamma och påverkar hyresgästerna i fastighetens gatuplan allt för mycket.
En av hyresgästerna är en restaurang vilken inte har möjlighet att hålla stängt

Utförande

De båda fastigheterna är grundlagda på stockrust i två lager med fyllning emellan och under rusten med inslag av organiskt material.
Sättningsmätningar av fastigheten har utförts sedan 1979.
Enligt mätningarna har en betydande sättning utvecklats under åren.
Stabtech:s lösning möjliggjorde att restaurangen kunde hålla öppet under arbetet och endast påverkades i liten utsträckning.
Arbetet genomfördes under 6 veckor utan att nämnvärt störa verksamheterna i gatuplan.

BRF VITBETAN, SÖDERMALM

PROBLEMATIK

Sättningsskador i golv på källarplan.
Konsekvenserna har blivit att fyllningen under plattan har sjunkit undan.
Detta har fått som följd att det har bildats hålrum mellan plattan och jorden vilket medfört att plattan hänger mellan grundmurarna.

Utförande

Det krävdes att borra 12 mm hål genom golvet, fylla hålrummen med vår Geopolymer och justerar golvens höjd med hjälp av Geopolymerens expansion.
En metod som göra att vår personal kan arbeta snabbt och flexibelt för att minimera eller helt eliminera stillestånd för verksamheten i lokalen.

Uttalande från kund

”Stabtech har från dag ett gett ett professionellt och seriöst intryck och har levererat över förväntan under hela arbetet.
Rak och personlig dialog genom hela projektet gjorde att vi som kund kände oss trygga och väl informerade om projektets status.
Vi skulle varmt rekommendera Stabtech”

BROMMA

PROBLEMATIK

Källargolven i fastigheten hade börjar sjunka i ett mindre område.
Därmed försvagades också golvet under bärande väggar i fastigheten.

Utförande

Vi stabiliserade marken och fyllde hålrummen under golvet med sin expanderande Geopolymer och väggarna fick det stöd som saknades.

KARLSTAD

PROBLEMATIK

Föreningen har problem med att fyra stora plintar som sjunker under de tvärgående betongbalkarna som bär upp bjälklaget.

Utförande

Vi genomför en förstärkning av marken under plintarna samt höjer dem något för att justera nivån på lägenheternas innergolv.

I GRUNDEN BÄTTRE LÖSNING

Vi erbjuder grundförstärkning för alla typer av fastigheter, byggnader och infrastrukturer året om
Kontakta gärna oss om du har frågor!