Utförda projekt Villor

Sättningsskador för villor

VILLA, DANDERYD

VILLA, DANDERYD

PROBLEMATIK

Fastigheten grundlagd med betongplatta på mark har under många år drabbats av sättningsskador i form av stora lutningar, sneda dörrar och fönster samt sprickbildningar.

Utförande

Injekteringen av Geopolymer skedde ifrån ca 3 meter under grundläggningen och alla rör kunde borras utifrån vilket resulterar i att det inte blev några skador ifrån borrningen i fastigheten.
Betongplattan höjdes ca 60 mm och var nära sitt ursprungsläge, sprickbildningar mellan huskropparna blev betydligt mindre samt att geopolymer ligger ifrån 3 meter till betongplattan och minimerar risken för ytterligare sättningar i fastigheten.

Uttalande från kund

”Stabtech har nyligen genomfört grundförstärkning och stabilisering av mark under en del av mitt hus som var skadat av sättningar.
Manskapet visade prov på kunskaper och arbetet gick mycket smidigt.
Projektledaren visade redan på offertstadium mycket professionellt uppträdande, offerten var komplex utan onödiga poster.
Täta mätningar med laserteknik som har gjorts under projektets genomförande var förtroendeingivande för mig som kund.
Det känns alltid bra att veta vid sådana projekt att valet av leverantören var rätt.
Det blir ett nöje för mig att kunna rekommendera era tjänster till andra.”

VILLA, TÄBY

VILLA, TÄBY

PROBLEMATIK

Fastigheten grundlagd med betongplatta på mark har under många år drabbats av sättningsskador i form av stora lutningar, sneda dörrar och fönster samt sprickbildningar.

Utförande

Stålrör borrades ned utifrån ner till ca 3 meter under fastigheten för att sedan injektera geopolymer.
Då borrningen skedde utifrån blev det inga skador på fastigheten enbart borrhål om ca 14 mm i omkringliggande markytor intill fastigheten.
Fastigheten kunde i detta fall lyftas ca 40 mm och sprickbildningar samt lutningar blev betydligt mindre.

Uttalande från kund

”Vi hade en bra dialog med Stabtech vid besök och vid genomgång av offerten.
Arbetet utfördes smidigt och bra och helt enligt överenskommelse.
Under arbetes gång hade vi utmärkt kontakt med teknikerna som var trevliga och gärna berättade och visade hur arbetet fortskred. Slutresultatet levde upp till våra förväntningar.”

VILLA, NORRA STOCKHOLM

VILLA, NORRA STOCKHOLM

PROBLEMATIK

En villa i norra Stockholm som under lång tid drabbats av sättningsskador som i resulterat till att fastigheten drabbats av stora lutningar.
Lutningarna vart tillslut så omfattande att dörrar inte längre gick att öppna och stänga.

Utförande

I detta fall blev våran rekommendation att förstärka leran och minimera risken för framtida nya sättningar samt att justera grundläggningen vid värst drabbade områdena.
Det skulle helt enkelt bli för dyrt att lyfta upp fastigheten till ursprungsläget vilket var ca 120 mm fall på ca 9 meter.
Vid ingreppet förstärktes stora delar av fastigheten samt att dom värst drabbade områdena lyftes ca 35 mm så att dörrar återigen går att använda.

VILLA, NORRKÖPiNG

VILLA, NORRKÖPiNG

PROBLEMATIK

Utbyggnaden på fastigheten uppvisade i form av sprickbildning samt lutningar på sättningsskador.
Vid besök konstaterades att utbyggnaden var belägen på lös lera detta är trolig anledning till sättningarna.
Leran behövde förstärkas för att förhindra risken för framtida sättningar.

Utförande

Borrning skedde utifrån för att stoppa ner stålrör under grundläggningen som i detta fall är platta på mark.
Sedan injekterades Geopolymer i det lösa lerlagret tills utbyggnaden lyftes ca 20 mm. Under arbetet används laserinstrument för att övervaka lyftet med millimeterprecision.

FRISTÅENDE RADHUS, UPPSALA

FRISTÅENDE RADHUS, UPPSALA

PROBLEMATIK

Ett radhus beläget på lera drabbas utav sättningsskador.
En ytterhörna sjunker och drar med sig stora delar utav konstruktionen.
Vid besök uppmättes lutningar upp till ca 140mm.

Utförande

Då radhuset är grundlagt på betongplatta på mark kunde injektionen av Geopolymer göras utifrån snett under grundläggningen, alltså drabbades inte fastigheten utav själva borrningen.

Vid injektionen hålls fastigheten under bevakning i form av laserinstrument, allt för att mäta hur mycket som lyfts och vart.
Efter ett lyckat ingrepp på 2 dagar lyftes fastigheten ca 75 mm vid värst drabbade ytterhörna.

Uttalande från kund

”Trots stor lutning blev slutresultatet att vi inte känner av lutningen vilket vi givetvis är nöjda med.
Trevliga grabbar som inte lämnade några synliga spår efter sig.”

FRISTÅENDE GARAGE, UPPLANDS VÄSBY

FRISTÅENDE GARAGE, UPPLANDS VÄSBY

PROBLEMATIK

Garaget om ca 120 kvm hade sjunkit längst bakre långsidan, som mest 12 cm.

Utförande

De svaga marknivåerna förstärktes samt ett lyft av garaget.
Arbetet utfördes mestadels utifrån genom att borra injektorer ner till avsett djup ner under betongplattan.
För att slutligen justera golvet till korrekt nivå gjordes två 12 mm hål i golven invändigt. Kunden kunde ha kvar både sin bil och skidor i garaget under utförandet.

ÖVERSKJUTANDE TAK OCH BALKONG, VÄXJÖ

ÖVERSKJUTANDE TAK OCH BALKONG, VÄXJÖ

PROBLEMATIK

Villan hade ett överskjutande tak och balkong som vilade på betongfundament.
Balkarna hade satt sig pga av dåliga markförhållanden vilket gjorde att tak och balkong lutade ut från huset.

Utförande

Geopolymer injekterades under pelarfundamenten.
Resultatet blev en grundförstärkning samt ett lyft av tak och balkong mellan 5-15 mm.

VILLA MED KÄLLARE, VÄSTERÅS

VILLA MED KÄLLARE, VÄSTERÅS

PROBLEMATIK

Vi renovering av källaren upptäcktes och grova sättningar i bärande yttervägg.
Sättningarna var som värst i hörnet av fastigheten.

Utförande

Under en arbetsdag borrade Stabtech ner 12 mm injektorer under kantbalken och injekterade vår Geopolymer.
Väggarna stabiliserades och kunden kunde därefter fortsätta sin renovering av källaren.

I GRUNDEN BÄTTRE LÖSNING

Vi erbjuder grundförstärkning för alla typer av fastigheter, byggnader och infrastrukturer året om

Kontakta gärna oss om du har frågor!

Utförda projekt Villor