fylla tomrum

Fylla tomrum och andra typer av håligheter i marken eller under en byggnad är ett utmärkt sätt att stabilisera marknen. Vi på Stabtech har stor expertis inom markförstärkning och markstabilisering, att fylla tomrum i marken är någonting som vi har mångårig erfarenhet av.

Håligheter i marken och liknande tomrum att fylla?

Har du tomrum i marken eller andra typer av tomrum, t.ex.:

  • Karstbildningar, där olika mjukare och mindre motståndskraftiga bergarter sakta löses upp av vatten med lågt pH
  • Gamla gruvgångar eller övergivna tunnlar som riskerar att störta in
  • Eller, för delen, ett gigantiskt sekelgammalt grävlingsgryt rakt under husknuten
  • Gamla märgelgravar, som inte bara utgör ett hinder för ett modernt jordbruk utan också kan utgöra en fara (de kan dock ha höga naturvärden, så man bör alltid kolla upp detta innan man fattar beslut om att fylla igen dem) 

Hålrum och andra håligheter i marken ökar risken för sättningar. 

Vi på Stabtech utför smidiga markförstärkningar där geopolymeren injekteras i marken under högt tryck. Geopolymeren sprids snabbt, expanderar och fyller hålrum, binder samman fraktioner och konsoliderar jordar.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Fylla håligheter under byggnad med sättningar

När en byggnad, oavsett om det är en lite villa eller industrilokal, drabbas av sättningar så kan det i många fall bero på att hålrum och håligheter i marken gör att den inte längre förmår bära byggnadernas tyngd.

Detta är ett problem som bör åtgärdas snarast möjligt för att skadorna inte ska förvärras.

Fördelar med geopolymer när man fyller håligheter i marken

När man utför arbeten som att åtgärda slukhål eller fylla igen håligheter eller tomrum så vill man reparera marken utan att påföra ytterligare laster. Detta då sättningsskador i flera fall uppkommer på grund av att marken inte klarar av att bära upp de belastningar som krävs och konstruktioner som man uppför på den sjunker. Stabtech Geopolymer har en egenvikt på 55 kg/m3 och uppåt, vilket är att jämföra med vanlig betong som väger ca 2400 kg/m3.

Behöver du hjälp med att fylla håligheter i marken?

Varmt välkommen att kontakta oss på Stabtech om du behöver åtgärda slukhål eller fylla tomrum.