Dammar – (Vattentätning)

Dammar som begrepp som kan ibland skapa förvirring då dammar kan vara allt från:

 • Konstgjorda mindre sjöar eller tjärnar i t.ex. parker eller trädgårdar
 • Dammar för fiskodling eller motsvarande
 • Fångdammar (en tillfällig konstruktion som vanligtvis byggs i vatten för att torrlägga ett mer eller mindre begränsat område i samband med bygg- och/eller anläggningsarbete)
 • Vattenmagasin, vattenreservoar eller regleringsmagasin – vilket kanske oftast avses – är en typ av reservoar vars syfte kan t.ex. vara att höja vattenytan, avleda vatten, lagra vatten (för t.ex.bevattning, vattenförsörjning eller elproduktion via vattenkraft)
 • Även fördämningar som används för att t.ex. stänga av floder för att reglera vattennivån och förhindra översvämningar alternativt för att förhindra havet från att översvämma marsklandet (marskland = lågt liggande slättområden nära kusten som ofta översvämmas vid högvatten eller extremt högvatten) kallas oftast för dammar

Risker och åtgärder för vattentätning av dammar

Enkelt förklarat så är en damms funktion att reglera vatten genom att antingen hålla det inne eller ute.

Eftersom dammar på ett eller annat sätt håller enorma vattenmängder tillbaka så skulle en kollaps eller ett dammbrott kan ha katastrofala konsekvenser på stora områden:

 • Nedströms dammen
  (om det gäller vattenmagasin, vattenreservoarer eller regleringsmagasin i älvar eller andra vattendrag)
 • Alternativt bakom dammen
  (om det gäller en kustfördämning som skyddar mot högvatten och stormvågor)

Åtgärder för vattentätning av dammar

Regelbunden övervakning av deformationer och läckage i och runt omkring dammen kan förhindra de allra flesta olyckor. Att sedan många dammar har konstruerats på ett sådant sätt att vattennivån kan sänkas betydligt för att enklare och under säkrare förhållanden ska kunna utföra underhåll på t.ex. erosionsskydd, tätskikt eller tätning av berget under eller intill dammen.

Vårt Stabtech Seal är perfekt för tätning av dammar

Stabtech har stor erfarenhet av att arbeta med såväl tätning av dammar som tätning av berg. Vi arbetar med vårt egenutvecklade Stabtech Seal, ett material som har låg egen vikt (från 50 kg/m3 och uppåt) och därigenom inte belastar vare sig mark eller konstruktioner med onödig extra vikt.   

Stabtech Seal har hydrofobiska egenskaper och 98% slutna celler varför den lämpar sig mycket bra för att täta dammar samt berg och jord i anslutning till dessa.

Varmt välkommen att kontakta Stabtech när du behöver hjälp med att täta dammar.