Vattentätning betong – Tätning av betong

Vattentätning betong med moderna, snabba och kostnadseffektiva metoder är just vad Stabtech erbjuder. Med små ingrepp för att täta och förstärka betong blir arbetet enkelt och skapar varken buller, vibrationer eller andra störningar. Samtidigt minskar också risken för erosion.

Varför vattentätning av betong?

Det blir allt vanligare att marken kring husgrunder och fundamenten till olika konstruktioner behöver tätas och förstärkas mot olika typer av genomflöden, huvudsakligen – men inte uteslutande – av vatten. Tätningar av betong behöver ofta genomföras för att man ska kunna undvika fukt i t.ex. suterrängvåningar. Det kan även gälla t.ex. grundmurar i betong och betongplattorna som huset byggs på.

Även betongfundament, t.ex. brofundament eller fundamenten till andra konstruktioner, kan i många fall behöva tätas mot vatten för att bevara sin hållfasthet och bärkraft.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Kostnadseffektiv vattentätning av betong

Man kan alltså lugnt säga att behovet av smidig, kostnadseffektiv vattentätning av betong ökar.

Stabtech arbetssätt vid vattentätning av betong är smidigt och kostnadseffektivt. Att det sedan varken skapar buller, vibrationer eller några andra störningar samt orsakar minimalt med buller är givetvis ytterligare några plus i kanten!

Vattentätning av betong behöver inte bli så krångligt

Vårt arbete vid vattentätning av betong utmärks av:

  • Snabba åtgärder
  • Att det inte är utrymmeskrävande på plats (alla maskiner förvarade i en lastbil)
  • Det varken skapar buller och vibrationer
  • Det minskar risken för erosion genom sammanbindning av mark/jordar

Efter ca 15 minuter har Stabtech Seal uppnått 90% av sin fulla styrka, vilket gör att betongen är förstärkt samt tätad och kan beträdas direkt efter avslutat arbete.

Läs mer om vattentätning här

Några vanliga frågor kring vattentätning av betong

Stabtechs hemliga vapen vid vattentätning betong – Stabtech Seal

Stabtech Seal är vår egenutvecklade produkt för vattentätning av betong genom sammanbindning av mark/jordar. Det möjliggör snabba, smidiga och kostnadseffektiva åtgärder som varken skapar buller eller vibrationer.

Kontakta gärna oss på Stabtech när du behöver hjälp med vattentätning betong.