Vattentätning grund – Tätning av grund

Vattentätning grund med moderna, snabba och kostnadseffektiva metoder är just vad Stabtech erbjuder. Med små ingrepp för att täta och förstärka grunden blir arbetet enkelt och skapar varken buller, vibrationer eller andra störningar. Samtidigt minskar också risken för erosion.

Varför vattentätning av grund?

Det blir allt vanligare att marken kring husgrunder behöver tätas och förstärkas mot olika typer av genomflöden, huvudsakligen – men inte uteslutande – av vatten. Tätningar kring grunden behöver ofta genomföras för att man ska kunna undvika t.ex. fukt i källare eller suterrängvåningar. Det kan även gälla t.ex. betongplattor som huset byggs på.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

KOSTNADSEFFEKTIV VATTENTÄTNING AV GRUND

Man kan alltså lugnt säga att behovet av smidig, kostnadseffektiv vattentätning av grunden ökar.

Stabtech arbetssätt vid vattentätning är smidigt och kostnadseffektivt. Att det sedan varken skapar buller, vibrationer eller några andra störningar samt orsakar minimalt med buller är ytterligare några plus i kanten!

Vattentätning av grunden behöver inte vara så krångligt

Vårt arbete vid vattentätning av grunder utmärks av:

  • Snabba åtgärder
  • Att det inte är utrymmeskrävande på plats (alla maskiner förvarade i en lastbil)
  • Det varken skapar buller och vibrationer
  • Det minskar risken för erosion genom sammanbindning av mark/jordar

Efter ca 15 minuter har Stabtech Seal uppnått 90% av sin fulla styrka, vilket gör att marken är förstärkt samt tätad och kan beträdas direkt efter avslutat arbete.

Läs mer om vattentätning här

Några vanliga frågor kring vattentätning av grund

Stabtechs hemliga vapen vid vattentätning grund – Stabtech Seal

Stabtech Seal är vår egenutvecklade produkt för vattentätning av grunden genom sammanbindning av mark/jordar. Det möjliggör snabba, smidiga och kostnadseffektiva åtgärder som varken skapar buller eller vibrationer.

Kontakta gärna oss på Stabtech när du behöver hjälp med vattentätning grund.