Vattentätning – Tätning av läckage

Vattentätning med moderna, snabba och kostnadseffektiva metoder är just vad Stabtech erbjuder. Med små ingrepp för att täta och förstärka lösa jordar blir arbetet enkelt. Det skapar inga störningar, varken i form av buller eller vibrationer, och minskar samtidigt risken för erosion.

Det blir allt vanligare att mark och jordar behöver tätas och förstärkas mot olika typer av genomflöden, oftast – men inte enbart – av vatten. Tätningar behöver ofta genomföras för att man ska kunna torka en källare, arbeta i torrhet i schakt, eller undvika erosion. Man kan lugnt säga att behovet av smidig, kostnadseffektiv vattentätning ökar.

Det behöver inte vara så krångligt med vattentätning

Stabtech arbetssätt vid vattentätning är smidigt och kostnadseffektivt. Att det sedan varken skapar buller, vibrationer eller några andra störningar samt orsakar minimalt med buller är ytterligare några plus i kanten.

Vårt arbete utmärks av:

  • Snabba åtgärder
  • Att det inte är utrymmeskrävande på plats (alla maskiner förvarade i en lastbil)
  • Det varken skapar buller och vibrationer
  • Det minskar risken för erosion genom sammanbindning av mark/jordar

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Hur går Stabtech arbete med vattentätning till?

När vi utför vattentätning så sker arbetet utan inblandning av stora maskiner. Det skapar inte heller störande vibrationer eller buller.

Arbetet utförs genom att Stabtech borrar ner 12 mm injektorer till de jordlager som behöver förstärkas. På avsett djup i marken injekteras Stabtech Seal – ett expanderande material som sprids snabbt, expanderar och binder samman fraktioner och konsoliderar jordar.

Efter ca 15 minuter har Stabtech Seal uppnått 90% av sin fulla styrka, vilket gör att marken är förstärkt samt tätad och kan beträdas direkt efter avslutat arbete.

Vattentätning med Stabtech Seal

Vår produkt, Stabtech Seal, har utmärkta hydrofobiska egenskaper. Detta gör att den lämpar sig mycket bra för att t.ex. täta spont. Stabtech Seal är klassat och godkänt för användning i flera miljödatabaser.

Stabtech Seal kan fås med flertalet tekniska specifikationer som avvägs specifikt, för just ditt projekt.

Några frågor som kan dyka upp kring vattentätning eller Stabtech Seal

Stabtechs hemliga vapen vid vattentätning – Stabtech Seal

Stabtech Seal är vår egenutvecklade produkt för vattentätning genom sammanbindning av mark/jordar. Det möjliggör snabba, smidiga och kostnadseffektiva åtgärder som varken skapar buller eller vibrationer.

Kontakta gärna oss på Stabtech när du behöver hjälp med vattentätning.