BROMMA

PROBLEMATIK

Källargolven i fastigheten hade börjar sjunka i ett mindre område.
Därmed försvagades också golvet under bärande väggar i fastigheten.

UTFÖRANDE

Vi stabiliserade marken och fyllde hålrummen under golvet med sin expanderande Geopolymer och väggarna fick det stöd som saknades.

LIKNANDE PROJEKT