FRISTÅENDE RADHUS, UPPSALA

PROBLEMATIK

Ett radhus beläget på lera drabbas utav sättningsskador.
En ytterhörna sjunker och drar med sig stora delar utav konstruktionen.
Vid besök uppmättes lutningar upp till ca 140mm.

UTFÖRANDE

Då radhuset är grundlagt på betongplatta på mark kunde injektionen av Geopolymer göras utifrån snett under grundläggningen, alltså drabbades inte fastigheten utav själva borrningen.
Vid injektionen hålls fastigheten under bevakning i form av laserinstrument, allt för att mäta hur mycket som lyfts och vart.
Efter ett lyckat ingrepp på 2 dagar lyftes fastigheten ca 75 mm vid värst drabbade ytterhörna.

UTTALANDE FRÅN KUND

”Trots stor lutning blev slutresultatet att vi inte känner av lutningen vilket vi givetvis är nöjda med.
Trevliga grabbar som inte lämnade några synliga spår efter sig.”

LIKNANDE PROJEKT