VILLA, NORRKÖPING

PROBLEMATIK

Utbyggnaden på fastigheten uppvisade i form av sprickbildning samt lutningar på sättningsskador.
Vid besök konstaterades att utbyggnaden var belägen på lös lera detta är trolig anledning till sättningarna.
Leran behövde förstärkas för att förhindra risken för framtida sättningar.

UTFÖRANDE

Borrning skedde utifrån för att stoppa ner stålrör under grundläggningen som i detta fall är platta på mark.
Sedan injekterades Geopolymer i det lösa lerlagret tills utbyggnaden lyftes ca 20 mm. Under arbetet används laserinstrument för att övervaka lyftet med millimeterprecision.

LIKNANDE PROJEKT