VILLA, DANDERYD

PROBLEMATIK

Fastigheten grundlagd med betongplatta på mark har under många år drabbats av sättningsskador i form av stora lutningar, sneda dörrar och fönster samt sprickbildningar.

UTFÖRANDE

Injekteringen av Geopolymer skedde ifrån ca 3 meter under grundläggningen och alla rör kunde borras utifrån vilket resulterar i att det inte blev några skador ifrån borrningen i fastigheten.
Betongplattan höjdes ca 60 mm och var nära sitt ursprungsläge, sprickbildningar mellan huskropparna blev betydligt mindre samt att geopolymer ligger ifrån 3 meter till betongplattan och minimerar risken för ytterligare sättningar i fastigheten.

UTTALANDE FRÅN KUND

”Stabtech har nyligen genomfört grundförstärkning och stabilisering av mark under en del av mitt hus som var skadat av sättningar.
Manskapet visade prov på kunskaper och arbetet gick mycket smidigt.
Projektledaren visade redan på offertstadium mycket professionellt uppträdande, offerten var komplex utan onödiga poster.
Täta mätningar med laserteknik som har gjorts under projektets genomförande var förtroendeingivande för mig som kund.
Det känns alltid bra att veta vid sådana projekt att valet av leverantören var rätt.
Det blir ett nöje för mig att kunna rekommendera era tjänster till andra.”

LIKNANDE PROJEKT