VILLA, TÄBY

PROBLEMATIK

Fastigheten grundlagd med betongplatta på mark har under många år drabbats av sättningsskador i form av stora lutningar, sneda dörrar och fönster samt sprickbildningar.

UTFÖRANDE

Stålrör borrades ned utifrån ner till ca 3 meter under fastigheten för att sedan injektera geopolymer.
Då borrningen skedde utifrån blev det inga skador på fastigheten enbart borrhål om ca 14 mm i omkringliggande markytor intill fastigheten.
Fastigheten kunde i detta fall lyftas ca 40 mm och sprickbildningar samt lutningar blev betydligt mindre.

UTTALANDE FRÅN KUND

”Vi hade en bra dialog med Stabtech vid besök och vid genomgång av offerten.
Arbetet utfördes smidigt och bra och helt enligt överenskommelse.
Under arbetes gång hade vi utmärkt kontakt med teknikerna som var trevliga och gärna berättade och visade hur arbetet fortskred. Slutresultatet levde upp till våra förväntningar.”

LIKNANDE PROJEKT