Slukhål Göteborg, Marksättning Göteborg .Sättningsskada Göteborg

Vattentätning Göteborg – Behöver du täta mot vatten?

Vattentätning i Göteborg – har du problem med fukt i grunden eller källaren? Inträngande vatten i spontgropar? 

Har du i Göteborg problem med inläckande vatten?

Vatten är visserligen en livsnödvändighet. Men när vattnet är där det inte borde vara, så utgör det ett stort problem som snarast behöver åtgärdas.

Anledningen till att Göteborg drabbas av problem med vatten beror på en kombination av geografin och geologin i området.

  • Göteborg ligger på Romeleåsens sydväst-sluttning, vilket ger staden ett sluttande läge från norr till söder som leder regnvatten utför gator och sluttningar 
  • Stadens södra delar är lågt liggande vid Höje å, men reser sig i norr till hela 86 meter över havet
  • Lågt liggande betesmarker och våtmarker utmed Höje å i Höjeådalen skulle vid extremflöden lätt kunna översvämmas och orsaka skador på broar (brofästen, fundament och bropelare), strandbankar samt fastigheter i närheten av Höje å
  • Även källare kan översvämmas eller skadas av inträngande vatten
  • Vilket självklart ökar behovet av smidig och effektiv vattentätning i Göteborg

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Stabtechs metod för vattentätning i Göteborg

I stället för att använda stora bullrande maskiner som tar upp mycket arbetsyta när vi utför arbeten med vattentätning i Göteborg så använder vi oss av injektorer.
Dessa injektorer, som endast har en diameter på 12 mm, borras ned till jordlagren som behöver tätas.
När injektorerna är installerade på rätt djup så injekteras expanderade Stabtech® Seal.

Effektiv tätning av mark och jordar i Göteborg mot vatten

Vi på Stabtech har hjälpt många kunder runt om i landet att åtgärda problem med inträngande vatten genom snabb och effektiv vattentätning. 
Här nedan är exempel på dessa åtgärder.

Vanliga frågor om vattentätning Göteborg

Vi på Stabtech åtgärdar dina marksättningar i Göteborg!

Tveka inte att kontakta oss för att lösa problematik kring inträngande vatten i fastigheter och konstruktioner i Göteborgsområdet.
Vare sig det gäller Annedal, Guldheden, Vasastaden, Lorensberg, Masthugget, Haga, Majorna, Krokslätt eller Kallebäck, etc). 

När du kontaktar oss angående behov av vattentätning så skickar vi ut en av våra experter, som tar fram en plan för hur vi bäst åtgärdar just din problematik och ger dig en tidsuppskattning.
När du har fattat ditt beslut så åtgärdar vi problemet snabbt, smidigt och effektivt.