Vattentätning Helsingborg,Slukhål Helsingborg, Sättningsskada Helsingborg. Marksättning Helsingborg

Vattentätning Helsingborg – Behöver du täta mot vatten?

Vattentätning i Helsingborg – har du problem med fukt i grunden eller källaren? Inträngande vatten i spontgropar? 

Har du i Helsingborg problem med inläckande vatten?

Vatten är visserligen en livsnödvändighet. Men när vattnet i Helsingborg är där det inte borde vara, så utgör det ett stort problem som snarast behöver åtgärdas.

Anledningen till att Helsingborgsområdet kan drabbas av stora problem med vatten beror på en kombination av geografin och geologin i området.

  • Helsingborg domineras av Landborgen, en dramatisk brant i sandsten och lerskiffer, som reser sig mellan 20 och 35 meter över havet längs kusten, från Pålsjö genom stadens centrum upp till Ramlösa
  • Landborgens långa utsträckning gör att Helsingborgs centrum trängs in på den smala landremsa som finns mellan Öresund och landborgens fot
  • De övre jordlagren mellan Landborgen och Öresund består till största delen av sand och grus med hög vattengenomsläpplighet

Under kraftiga stormar kan havsvattnet stiga och resultera i översvämningar längs kusten och i låglänta områden.

  • Detta kan leda till skador på broar (brofästen, fundament och bropelare), strandbankar, kajer i Helsingborgs hamnar samt fastigheter i närheten av kusten
  • Även källare kan översvämmas eller skadas av inträngande vatten
  • Vilket självklart ökar behovet av smidig och effektiv vattentätning i Helsingborgsområdet
  • Andra viktiga infrastrukturer kan också behöva skyddas från skador

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Stabtechs metod för vattentätning i Helsingborg

I stället för att använda stora bullrande maskiner som tar upp mycket arbetsyta när vi utför arbeten med vattentätning i Helsingborg så använder vi oss av injektorer.
Dessa injektorer, som endast har en diameter på 12 mm, borras ned till jordlagren som behöver tätas.
När injektorerna är installerade på rätt djup så injekteras expanderade Stabtech® Seal.

Effektiv tätning av mark och jordar i Helsingborg mot vatten

Vi på Stabtech har hjälpt många kunder runt om i landet att åtgärda problem med inträngande vatten genom snabb och effektiv vattentätning. 
Här nedan är exempel på dessa åtgärder.

Vanliga frågor om vattentätning Helsingborg

Vi på Stabtech åtgärdar tätningar mot inträngande vatten i Helsingborg

Tveka inte att kontakta oss för att lösa problematik kring inträngande vatten i fastigheter och konstruktioner i Norrköpingsområdet.
Vare sig det gäller Adolfsberg, Drottninghög, Elineberg, Eskilsminne, Fredriksdal, Gustavslund, Högaborg, Högasten, Mariastaden, Närlunda, Ramlösa, Ringstorp, Slottshöjden, Sofieberg, Tågaborg, Ättekulla,etc. 

När du kontaktar oss angående behov av vattentätning så skickar vi ut en av våra experter, som tar fram en plan för hur vi bäst åtgärdar just din problematik och ger dig en tidsuppskattning.
När du har fattat ditt beslut så åtgärdar vi problemet snabbt, smidigt och effektivt.