Vattentätning Jönköping, Slukhål Jönköping. Marksättning Jönköping.Sättningsskada Jönköping

Vattentätning Jönköping – Behöver du täta mot vatten?

Vattentätning i Jönköping – har du problem med fukt i grunden eller källaren? Inträngande vatten i spontgropar? 

Har du i Jönköping problem med inläckande vatten?

Vatten är visserligen en livsnödvändighet. Men när vattnet är där det inte borde vara, så utgör det ett stort problem som snarast behöver åtgärdas.

Anledningen till att Jönköping drabbas av stora problem med vatten beror på en kombination av geografin och geologin i området.

  • Jönköping är beläget vid Vätterns södra strand, omgivet av kuperade sluttningar
  • Stadens äldre delar utgörs av ett sandområde med två mindre sjöar (Munksjön och Rocksjön) i ett centralt läge
  • I Rocksjöns naturreservat, som är beläget mitt i Jönköping, finns omfattande våtmarker
  • Vätterns läge gör att hastiga västliga vindar lätt kan få sjön att blåsa upp till storm med havshöga vågor
  • Översvämmningar vid extremflöden i Jönköpingstrakten skulle lätt kunna leda till skador på broar (brofästen, fundament och bropelare), strandbankar, kajer samt fastigheter i närheten av kusten eller i lågt liggande områden
  • Även källare kan översvämmas eller skadas av inträngande vatten
  • Vilket självklart ökar behovet av smidig och effektiv vattentätning i Jönköping

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Stabtechs metod för vattentätning i Jönköping

I stället för att använda stora bullrande maskiner som tar upp mycket arbetsyta när vi utför arbeten med vattentätning i Jönköping så använder vi oss av injektorer.
Dessa injektorer, som endast har en diameter på 12 mm, borras ned till jordlagren som behöver tätas.
När injektorerna är installerade på rätt djup så injekteras expanderade Stabtech® Seal.

Effektiv tätning av mark och jordar i Jönköping mot vatten

Vi på Stabtech har hjälpt många kunder runt om i landet att åtgärda problem med inträngande vatten genom snabb och effektiv vattentätning. 
Här nedan är exempel på dessa åtgärder.

Vanliga frågor om vattentätning Jönköping

Vi på Stabtech åtgärdar tätningar mot inträngande vatten i Jönköping

Tveka inte att kontakta oss för att lösa problematik kring inträngande vatten i fastigheter och konstruktioner i Jönköpingsområdet.
Vare sig det gäller Bymarken, Dalvik, Ekhagen, Gamla Råslätt, Gräshagen, Kättilstorp, Liljeholmen, Ljungarum, Munksjöstaden, Rosenlund, Råslätt, Sveahäll, Söder, Väster, Öster, Österängen, etc. 

När du kontaktar oss angående behov av vattentätning så skickar vi ut en av våra experter, som tar fram en plan för hur vi bäst åtgärdar just din problematik och ger dig en tidsuppskattning.
När du har fattat ditt beslut så åtgärdar vi problemet snabbt, smidigt och effektivt.