Vattentätning Linköping,Slukhål Linköping, Marksättning Linköping, Sättningsskada Linköping

Vattentätning Linköping – Behöver du täta mot vatten?

Vattentätning i Linköping – har du i Linköping problem med vatten? Fukt i grunden eller källaren? Inträngande vatten i spontgropar? 

Har du i Linköping problem med inläckande vatten?

Vatten är visserligen en livsnödvändighet. Men när vattnet är där det inte borde vara, så utgör det ett stort problem som snarast behöver åtgärdas.

Det kan t.ex. gälla vatten som:

  • Tränger in i källare, suterrängvåningar eller husgrunder i Linköping
  • Dagvattenledningar i Linköping som läcker vid rörskarvar eller i anslutning till brunnen
  • Läcker in mellan sponten i spontgropar och vattenfyller dem
  • Tränger in genom tunneltak eller tunnelväggar i tunnlar i Linköping med omnejd
  • Tränger in vid exempelvis strandbankar eller kajkanter utmed Stångån och hotar att underminera dessa

Observera att detta bara är ett axplock av alla olika situationer där man kan behöva vattentäta mark och jordar i Linköpingsområdet. Oftast, men inte enbart, mot vatten.

Anledningen till att Linköpingsområdet drabbas av stora problem med vatten beror dels på på en kombination av geografin och geologin i området.

  • Stångån rinner genom Linköping innan den mynnar ut i Roxen, strax norr om staden
  • Utmed Stångåns sträckning genom staden så finns det även våtmarker 
  • Översvämmningar vid extremflöden skulle lätt kunna leda till skador på broar (brofästen, fundament och bropelare), strandbankar, kajer samt fastigheter i närheten av ån
  • Även källare kan översvämmas eller skadas av inträngande vatten
  • Vilket självklart ökar behovet av smidig och effektiv vattentätning i Linköping

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Stabtechs metod för vattentätning i Linköping

I stället för att använda stora bullrande maskiner som tar upp mycket arbetsyta när vi utför arbeten med vattentätning i Linköping så använder vi oss av injektorer.
Dessa injektorer, som endast har en diameter på 12 mm, borras ned till jordlagren som behöver tätas.
När injektorerna är installerade på rätt djup så injekteras expanderade Stabtech® Seal.

Effektiv tätning av mark och jordar i Linköping mot vatten

Vi på Stabtech har hjälpt många kunder runt om i landet att åtgärda problem med inträngande vatten genom snabb och effektiv vattentätning. 
Här nedan är exempel på dessa åtgärder.

Vanliga frågor om vattentätning Linköping

Vi på Stabtech åtgärdar tätningar mot inträngande vatten i Linköping

Tveka inte att kontakta oss för att lösa problematik kring inträngande vatten i fastigheter och konstruktioner i Linköpingsområdet.
Vare sig det gäller Berga, Djurgården, Ekholmen, Ekkällan, Garnisonen, Gottfridsberg, Hjulsbro, Johannelund, Ramshäll, Ryd, Skäggetorp, Ullstämma, Vasastaden, Vidingsjö, Vimanshäll, etc. 

När du kontaktar oss angående behov av vattentätning så skickar vi ut en av våra experter, som tar fram en plan för hur vi bäst åtgärdar just din problematik och ger dig en tidsuppskattning.
När du har fattat ditt beslut så åtgärdar vi problemet snabbt, smidigt och effektivt.